รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-TX57SN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรดVAIO Edit Componentsให้เป็นเวอร์ชั่น6.2.00.13300 และต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงในเวอร์ชั่นการอัพเกรดเวอร์ชั่นนี้
1. รองรับ Windows Vista
2. รองรับ Premiere Elements 3.0 เวอร์ชั่นใหม่
3. การปรับปรุงฟังก์ชั่นและประสิทธิภาพไฟล์เอ็กซปอร์ตของ AVCHD
4. รองรับการตัดต่อไฟล์ HDV ที่ผ่านการบันทึกด้วยโหมด PROG.SCAN ของกล้องวิดีโอ HDV "HVR-V1"  (เฉพาะที่ใช้กับ Premiere Pro 2.0)
5. รองรับการตัดต่อไฟล์ HDV/AVCHD โดยใช้โหมด "x.v.Color" ของ Handycam ซึ่งรองรับ "x.v.Color"

ดาวน์โหลด:
VAIO Edit Components 6.2.00.13300 (For Windows XP and Windows Vista)
ชื่อไฟล์: SOAVEC-01159603-UN.exe
ขนาดไฟล์: 15.9 MB (16,713,448 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • เพื่อติดตั้ง VAIO Edit Components 6.2.00.13300(สำหรับ Windows XP และ Windows Vista)

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.2.00.13300

ขนาดของไฟล์

  • 15.9MB

วันที่ออก

  • 2007-04-04

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ต่อไว้ รวมทั้งการ์ด PC ฯลฯ
ข้อควรทราบ: ก่อนจะทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1.  ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 2.  ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊กSOAVEC-01159603-UN.exe.

 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 4. หลังจากติดตั้งเสร์จโปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์

 
เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่   

1.  ตรวจดูว่า  Version.txtในC:\Program Files\Sony\VAIO Edit Components 6มี 6.2.00.13300 หรือไม่