รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-TX57SN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรดSonicStage Mastering Studioให้เป็นเวอร์ชั่น2.3.01.13241 และแก้ไขบางอาการ
 
ดาวน์โหลด:
SonicStage Mastering Studio Update Program 2.3.01.13241
ชื่อไฟล์: SOASMS-01483200-UN.exe
ขนาดไฟล์: 35.4 MB (37,213,528 bytes)

 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • เพื่อติดตั้งโปรแกรมอัพเดท SonicStage Mastering Studio 2.3.01.13241

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 2.3.01.13241

ขนาดของไฟล์

  • 35.4MB

วันที่ออก

  • 2007-04-04

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ต่อไว้ รวมทั้งการ์ด PC ฯลฯ
ข้อควรทราบ: ก่อนจะทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 

 2.  ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊ก SOASMS-01483200-UN.exe.

 

 3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 

 4. หลังจากติดตั้งเสร์จโปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์
 
เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่   

 

 1.  ตรวจดูว่า Version.txt ในC:\Program Files\Sony\SonicStage Mastering Studioมี2.3.01.13241หรือไม่.