รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-FS48SP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของSONY DW-Q58A-VNให้เป็นเวอร์ชั่น UFS4-2. ในเวอร์ชั่นนี้มีการปรับปรุงดังต่อไปนี้

1. รองรับการอ่านสื่อบันทึก DVD+R DL ขนาด 8 ซม.

ดาวน์โหลด:
SONY DW-Q58A-VN F/W UFS4-2 update program
ชื่อไฟล์ : SOFOPD-01020404-UN.exe
ขนาดไฟล์: 987 KB (1,010,856 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • เพื่อติดตั้งโปรแกรมอัพเดท SONY DW-Q58A-VN F/W UFS4-2

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • UFS4-2

ขนาดของไฟล์

  • 0.98MB

วันที่ออก

  • 2006-12-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ:ก่อนทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต่อภายนอกออกทั้งหมด รวมทั้ง PC การ์ด เป็นต้น
ข้อควรทราบ :ก่อนทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมด

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ขั้นแรกโปรดดูให้แน่ใจว่าออพติคอลไดร์ฟเวอร์ของท่านเป็นSONY DW-Q58A-VN

 2.  ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 3.  ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊กไฟล์ SOFOPD-01020404-UN.exe

 4.  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 5.  หลังจากติดตั้งเสร็จ โปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์


เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

 1.  ดับเบิลคลิ๊กไฟล์ SOFOPD-01020404-UN.exe อีกครั้ง

 2.  หากการติดตั้งสำเร็จ จะปรากฎข้อความ This DVD drive does not need update