รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-FJ57SP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมอัพเดทนี้ จะทำการแก้ไขอาการดังต่อไปนี้
1. ออปติคอลไดร์ฟหายไปหลังจากทำการเริ่มต้นการทำงานเครื่องใหม่ โดยมีแผ่น CD-R บางชนิดค้างอยู่ในตัวไดร์ฟ

2. ไม่สามารถบูทวินโดวส์ได้ในบางครั้ง
 
ไฟล์ที่มีให้ดาวโหลด
CD-RW/DVD-ROM SBW-243 Firmware TS14 update program
ชื่อไฟล์: QSFOPD-00961307-UN.exe
ขนาดไฟล์: 897 KB (918,536 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • วิธีการติดตั้งโปรแกรมอัพเดท CD-RW/DVD-ROM SBW-243 Firmware TS14

ขนาดของไฟล์

  • 0.89MB

วันที่ออก

  • 2006-01-24

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

สำคัญ: ก่อนจะเริ่มขั้นตอนการอัพเกรด ให้ทำการปลดอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกทั้งหมดออก รวมถึง PC Cards ด้วย
หมายเหตุ: ก่อนจะทำการอัพเกรด ต้องแน่ใจว่า VAIO ทำงานโดยใช้พลังงานจาก AC adapter
หมายเหตุ: บันทึกข้อมูลและไฟล์ทั้งหมด แล้วปิดโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมด

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1.  ดาวโหลดไฟล์ไปยังแฟ้มชั่วตราวหรือแฟ้มสำหรับดาวโหลด (โปรดจำไว้อ้างอิงภายหลัง).

 2.  เข้าไปยังแฟ้มที่เก็บไฟล์ที่ดาวโหลด แล้วดับเบิ้ลคลิกไฟล์ QSFOPD-00961307-UN.exe

 3.  ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอขั้นตอนการติดตั้ง

 4.  หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ โปรดทำการเริ่มต้นการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
 
วิธีการตรวจสอบว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

 เรียกไฟล์ QSFOPD-00961307-UN.exe อีกครั้ง ตัวโปรแกรมจะแสดงรุ่นของเฟิร์มแวร์ที่ถูกติดตั้งอยู่ หากเป็น TS14 หมายถึงติดตั้งสมบูรณ์แล้ว