ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-FE38GP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรด DVD SuperMulti Drive DVR-K16VAD F/Wให้เป็น 1.10 06/11/07  และอาการต่อไปนี้จะได้รับการแก้ไข:

1. แก้ไขบางพารามิเตอร์ของแผ่น DVD แบบพิเศษบางแผ่น


ดาวน์โหลด:
DVD SuperMulti Drive DVR-K16VAD F/W 1.10 06/11/07 Update Program
ชื่อไฟล์ : PIFOPD-01382000-UN.exe
ขนาดไฟล์: 1.41 MB (1,489,800 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • เพื่อติดตั้งโปรแกรมอัพเดท DVD SuperMulti Drive DVR-K16VAD F/W 1.10 06/11/07

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.1

ขนาดของไฟล์

  • 1.41MB

วันที่ออก

  • 2006-12-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ:ก่อนทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต่อภายนอกออกทั้งหมด รวมทั้ง PC การ์ด เป็นต้น
ข้อควรทราบ :ก่อนทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมด

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

  1. ขั้นแรกโปรดดูให้แน่ใจว่าออพติคอลไดร์ฟเวอร์เป็น  DVR-K16VAD.

 2. ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 3. ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊กไฟล์PIFOPD-01382000-UN.exe 

 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 5. หลังจากติดตั้งเสร็จ โปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์

 
เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

 1. โปรดเปิด PIFOPD-01382000-UN.exe อีกครั้ง ถ้า การอัพเดทสำเร็จ จะปรากฎข้อความ  It is unnecessary to update