รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-AR28GP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ PCC BD-Multi Drive UJ-210 F/Wให้เป็นเวอร์ชั่น 1.05 และสิ่งต่อไปนี้จะได้รับการปรับปรุงในเวอร์ชั่นนี้:

1. การอ่านแผ่น BD แบบใหม่.


ดาวน์โหลด :
PCC BD-Multi Drive UJ-210 F/W 1.05061108 Update Program
ชื่อไฟล์ : MTFOPD-01174113-UN.exe
ขนาดไฟล์: 1.35 MB (1,424,688 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • เพื่อติดตั้งโปรแกรมอัพเดท PCC BD-Multi Drive UJ-210 F/W 1.05061108

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.4.05.11170

ขนาดของไฟล์

  • 1.35MB

วันที่ออก

  • 2006-12-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ:ก่อนทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต่อภายนอกออกทั้งหมด รวมทั้ง PC การ์ด เป็นต้น
ข้อควรทราบ :ก่อนทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมด

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ขั้นแรกโปรดดูให้แน่ใจว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่ติดตั้งคือ 1.03หรือ1.04 .

 2. ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 3.ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊กไฟล์ MTFOPD-01174113-UN.exe 

 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 5. หลังจากติดตั้งเสร็จ โปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์

 
เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

 1. โปรดเปิด MTFOPD-01174113-UN.exe อีกครั้ง ถ้า การอัพเดทสำเร็จ จะปรากฎข้อความ  Firmware of drive is already up to date.