รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-FS38SP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ DVD Writer Drive เป็นรุ่น Ver.1.04.

โดยแก้ไขอาการดังต่อไปนี้:
1. DVD video (DVD-R) ที่สร้างโดยไดร์ฟนี้ ไม่สามารถเล่นบนไดร์ฟบางตัวได้

ไฟล์ที่มีให้ดาวโหลด:
PCC DVD Writer Drive UJ840 F/W 1.04 update program
ชื่อไฟล์: MTFOPD-01111601-UN.exe
ขนาดไฟล์: 1.85 MB (1,940,712 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • วิธีการติดตั้ง PCC DVD Writer Drive UJ840 F/W 1.04 update program

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.04

ขนาดของไฟล์

  • 1.85MB

วันที่ออก

  • 2006-09-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

สำคัญ: ก่อนจะเริ่มขึ้นตอนการอัพเกรด ให้ทำการปลดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด รวมถึง PC Card และอื่นๆ
หมายเหตุ: ก่อนเริ่มขั้นตอน ต้องแน่ใจว่า VAIO ทำงานด้วยการจ่ายไฟผ่าน AC adapter.
หมายเหตุ: บันทึกข้อมูลและไฟล์ทั้งหมด และปิดโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่
หมายเหตุ: ต้องทำการยืนยันก่อนการอัพเดทว่า ออปติคอลไดร์ฟเป็น MATSHITA UJ840D.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1.  ดาวโหลดไฟล์ไปยังแฟ้มชั่วคราวหรือแฟ้มสำหรับดาวโหลด (โปรดจำแฟ้มนี้ไว้อ้างอิงภายหลัง).

 2.  เข้าไปยังแฟ้มที่เก็บไฟล์ดาวโหลด แล้วดับเบิ้ลคลิก MTFOPD-01111601-UN.exe.

 3.  ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอตัวช่วยการติดตั้ง

 4.  หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ โปรดเริ่มต้นการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
 
วิธีการตรวจสอบว่าการอัพเดทเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

 1.  ดับเบิ้ลคลิกไฟล์  MTFOPD-01111601-UN.exe อีกครั้ง

 2.  หากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จะมีข้อความ Firmware of drive is already up to date ปรากฏขึ้น