รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-SZ27SP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ DVD Writer Drive UJ-842 เป็นเวอร์ชั่น1.0.1.การอัพเกรดเวอร์ชั่นนี้จะปรับปรุงอาการสิ่งต่อไปนี้
1.คุณภาพในการบันทึก DVD+/-R DL.
2. การตอบสนองในการบันทึกลงสื่อบันทึกที่เป็นดิสก์แบบใหม่ (DVD+R DL)

ดาวน์โหลด :
PCC DVD Writer Drive UJ-842 F/W 1.01 Update Program
ชื่อไฟล์ : KMFOPD-01406000-UN.exe
ขนาดไฟล์: 1.93 MB (2,029,584 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งโปรแกรมอัพเดท PCC DVD Writer Drive UJ-842 F/W 1.01

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.01

ขนาดของไฟล์

  • 1.93MB

วันที่ออก

  • 2007-04-04

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต่อภายนอกออกทั้งหมด รวมทั้ง PC การ์ด เป็นต้น
ข้อควรทราบ :ก่อนทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมด

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ดูให้แน่ใจว่า  ออพติคอลไดร์ฟเป็น UJ-842D.

 2. ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 3.  ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊กไฟล์KMFOPD-01406000-UN.exe

 4.  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง.

 5.  หลังจากติดตั้งเสร็จ โปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์
 
เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

 1.  ดับเบิลคลิ๊กไฟล์KMFOPD-01406000-UN.exeอีกครั้ง

 2. ถ้าการติดตั้งสำเร็จ จะปรากฏ Firmware of drive is already up to date