รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-TX17GP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

การอัพเดทโปรแกรมจะปรับปรุงคุณภาพในการอ่านและบันทึกสื่อบันทึกต่อไปนี้
1.  DVD-ROM บางประเภทแบบใหม่
2. CD-R บางประเภทแบบใหม่

อาการต่อไปนี้จะได้รับการแก้ไข 
1.บางครั้งหลังจากทำการปิด DVD+R DL, ไอคอน Optical Driver จะเปลี่ยนเป็น DVD-ROM.
 
ดาวน์โหลดได้ที่
DVD RW UJ-832MReideen(UJ-832MSX3-S/C-S) update program Ver.1.61 51110m/1.61 51111m
ชื่อไฟล์: KMFOPD-01120300-UN.exe
ขนาดไฟล์: 3.07 MB (3,220,648 ไบต์)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งโปรแกรมอัพเดท DVD RW UJ-832MReideen(UJ-832MSX3-S/C-S) Ver.1.61 51110m/1.61 51111m

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.61

ขนาดของไฟล์

  • 3.07MB

วันที่ออก

  • 2006-09-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนทำการอัพเดท ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งภายนอกออกทั้งหมด รวมทั้งการ์ด PC และอื่นๆ
Note: ข้อควรทราบ:ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ได้ต่อกับตัวแปลงไฟ AC ที่จัดให้
ข้อควรทราบ: บันทึกข้อมูลทั้งหมด/ไฟล์และปิดโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ทั้งหมด

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1.  ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่(โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 2.  ไปที่ไดเรคทอรี่ที่ดาวน์โหลดไว้และดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์  KMFOPD-01120300-UN.exe

 3.  ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎในวิซาร์ดการติดตั้ง

 4.  หลังจากการติดตั้งสำเร็จ โปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 
เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

 1.  ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์  KMFOPD-01120300-UN.exe อีกครั้ง

 2.  ถ้าการติดตั้งสำเร็จเฟิร์มแวร์ของไดร์ฟจะได้รับการอัพเดท"และปรากฏข้อความ

 3.  หากไม่ปรากฏข้อความข้างต้น โปรดทำการอัพเดทโปรแกรมอีกครั้ง