ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-TX47SP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรด Fingerprint Sensor Driverให้เป็นเวอร์ชั่น5.6.0.3278 และเวอร์ชั่นอัพเกรดนี้รองรับ Windows Vista  


ดาวน์โหลด:
Fingerprint Sensor Driver 5.6.0.3278 Update Program
ชื่อไฟล์: UPDFPS-01432100-UN.exe
ขนาดไฟล์: 14.3 MB (15,052,856 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • เพื่อติดตั้งโปรแกรมอัพเดท Fingerprint Sensor Driver 5.6.0.3278 (สำหรับ Windows Vista )

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 5.6.0.3278

ขนาดของไฟล์

  • 14.3MB

วันที่ออก

  • 2007-04-04

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ต่อไว้ รวมทั้งการ์ด PC ฯลฯ
ข้อควรทราบ: ก่อนจะทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1.  ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 2. ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊กUPDFPS-01432100-UN.exe.

 3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 4. หลังจากติดตั้งเสร์จโปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์

 
เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

 1. ไปที่ Windows Explorer หา C:\Program Files\Protector Suite QL\psver.dll

 2. คลิ๊กขวาpsver.dll และคลิ๊กProperties.

 3. คลิ๊กแถบ Detailsและตรวจดูว่า  File Version ใช่ 5.6.0.3278 หรือไม่