รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-AR28GP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรด Camera Driver  ให้เป็นเวอร์ชั่น1.002.204.0  และอาการต่อไปนี้จะได้รับการแก้ไข:

1. ไม่สามารถแสดงภาพจากกล้อง ด้วย VAIO Camera VJ Screen Saver.
 
ดาวน์โหลด:
Camera Driver update program Ver.1.002.204.0
ชื่อไฟล์ : RIDCAM-01158805-UN.exe
ขนาดไฟล์ : 1.36 MB (1,433,656 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งโปรแกรมอัพเดท Camera Driver เวอร์ชั่น 1.002.204.0

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.002.204.0

ขนาดของไฟล์

  • 1.36MB

วันที่ออก

  • 2006-12-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ต่อไว้ รวมทั้งการ์ด PC ฯลฯ
ข้อควรทราบ : ก่อนจะทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ : บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่

.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1.ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 2. ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊ก RIDCAM-01158805-UN.exe.

 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 4. หลังจากการติดตั้งเสร็จ โปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้ง (ห้ามใช้ฟังก์ชั่นRestart ของ Windows.)

เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

 1.เปิดDevice Manager และดับเบิลคลิ๊ก Sony Visual Communication Camera VGP-VCC2.

 2. คลิ๊กแถบ  Driver

 3. ตรวจสอบ วันที่ว่าเป็นวันที่2006/11/21 และเวอร์ชั่น 1.2.204.0 หรือไม่.