รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-TX27GP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรด Bluetooth Utility ให้เป็นเวอร์ชั่น 4.00.31bSO. อาการต่อไปนี้จะได้รับการแก้ไข
1. ด้านความปลอดภัย

ข้อควรทราบ : โปรแกรมอัพเดทนี้สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ VAIO ที่ตั้งเป้าหมายไว้

ดาวน์โหลด:
Bluetooth Utility update program Ver.4.00
ชื่อไฟล์: TOABLT-01071611-UN.exe
ขนาดไฟล์ : 26.8 MB (28,144,096 ไบต์)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งโปรแกรมอัพเดท Bluetooth Utility เวอร์ชั่น 4.00

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 4.00.31bSO

ขนาดของไฟล์

  • 26.8MB

วันที่ออก

  • 2006-09-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งภายนอกทั้งหมด รวมทั้ง PC การ์ด ฯลฯ
>ข้อควรทราบ :ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ไฟจากตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ : บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ทั้งหมด

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง).

 2. เปิด อุปกรณ์ bluetooth หากยังไม่ได้เปิดเครื่อง

 3. ไปที่ Control Panel และเปิดAdd or Remove Programs.

 4. คลิ๊กBluetooth Stack for Windows by Toshiba และคลิ๊ก Change/Remove.

 5. ยกเลิกBluetooth Stack for Windows by Toshiba จากนั้นปิดและเปิดคอมพิวเตอร์

 6. หลังจากปิดและเปิดคอมพิวเตอร์ ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊ก TOABLT-01071611-UN.exe.

 7. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 8. Warning may appear when installing drivers, please continue.

 9.หลังจากติดตั้งเสร็จ โปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์

เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

 1คลิ๊กขวาที่ไอคอน bluetooth และเลือก About.

 2. ตรวจสอบว่าเป็น เวอร์ชั่น4.00.31bSO หรือไม่.