รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-N17S

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

This program will upgrade BIOS to Ver.R0030J4. The following symptom has been resolved.
1.  Some monitors cannot be used via VGA port.

Available Downloads:
BIOS update program Ver.R0030J4
File name: PHBSYS-01250005-UN.exe
File size:  980 KB (1,003,781 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • To install BIOS Update Program Ver.R0030J4

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R0030J4

ขนาดของไฟล์

  • 0.98MB

วันที่ออก

  • 2007-05-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

IMPORTANT: Before proceeding with the upgrade, disconnect all external hardware devices, including PC Cards etc.
Note: Before proceeding, ensure that the VAIO computer is operated using the supplied AC adapter.
Note: Save all data/files and close all running programs.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. Download the file to a temporary or download directory (Please note this directory for reference later).

 2. Go to the directory where the file was downloaded and double-click PHBSYS-01250005-UN.exe.

 3. Follow the instructions displayed in the installation wizard.

 4. After installation is completed, please restart the computer.

 5. Please load default BIOS setting values after updating.

To check if the updating is successful

 1. Press F2 while booting and enter BIOS setup.

 2. Enter BIOS setup and check that the BIOS Version is R0030J4.