ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-UX27SN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรด Audio Driveให้เป็นเวอร์ชั่น6.0.1.5350 และอาการต่อไปนี้ได้รับการแก้ไข
1. เกิดเสียงดังเมื่อเล่นเพลง


ดาวน์โหลด:
Audio Drive 6.0.1.5350 Update Program
ชื่อไฟล์: REDAUD-00733502-UN.exe
ขนาดไฟล์: 14.6 MB (15,405,456 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • เพื่อติดตั้งโปรแกรมอัพเดท Audio Drive 6.0.1.5350 (สำหรับ Windows Vista)

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.0.1.5350

ขนาดของไฟล์

  • 14.6MB

วันที่ออก

  • 2007-04-04

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ต่อไว้ รวมทั้งการ์ด PC ฯลฯ
ข้อควรทราบ: ก่อนจะทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 2. ยกเลิกการติดตั้ง Realtek High Definition Audio Driverจาก Uninstall a Programบน Control Panel และทำการปิดและเปิดระบบ

 3.ถ้าปรากฎ Hardware Update Wizardคลิ๊ก Cancel.

 4.ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊กREDAUD-00733502-UN.exeจากนั้นคลิ๊กNext.

 5.  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 6.  หลังจากติดตั้งเสร์จโปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์

เพื่อตรวจสอบว่าการอัพเดทสำเร็จหรือไม่

 1. เปิดDevice Manager และดับเบิลคลิ๊กRealtek High Definition Audio.

 2. คลิ๊กแถบ Driver

 3. ตรวจดูว่าเป็นวันที่01/02/2007 และเป็นเวอร์ชั่น6.0.1.5350.