รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-FJ58SP

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Control Center

ขนาดของไฟล์

  • 3.33MB

วันที่ออก

  • 2006-01-16

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนทำการอัพเดท ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งภายนอกออกทั้งหมด รวมทั้งการ์ด PC และอื่นๆ
Note: ข้อควรทราบ:ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ได้ต่อกับตัวแปลงไฟ AC ที่จัดให้
ข้อควรทราบ: บันทึกข้อมูลทั้งหมด/ไฟล์และปิดโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ทั้งหมด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. Download the SOCOCE-00000002-AP.EXE file to a temporary or download directory (please note this directory for reference).

2. Go to the directory where the file was downloaded and double-click the SOCOCE-00000002-AP.EXE file to begin the installation.

3. Follow the installation wizard that appears.

4. At the License Agreement dialog, read the agreement. Click I Agree to continue with the installation.

Note: Several setup boxes may briefly appear during the installation. As the files are installed, these boxes will close automatically.

5. When the installation is completed, please restart the computer.