รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-TX47SP

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • FlashMedia Controller Driver

ขนาดของไฟล์

  • 1.14MB

วันที่ออก

  • 2006-12-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ:ก่อนทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต่อภายนอกออกทั้งหมด รวมทั้ง PC การ์ด เป็นต้น
ข้อควรทราบ :ก่อนทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมด.

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์ FME-0603TX41-ENG.EXEลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

2. ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊กไฟล์ FME-0603TX41-ENG.EXEเพื่อเริ่มการติดตั้ง

3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

4. ที่กล่องข้อความ License Agreement อ่านข้อตกลง คลิ๊ก I Agreeเพื่อทำการติดตั้งต่อไป
ข้อควรทราบ:อาจปรากฎกล่องข้อความการติดตั้งหลายๆกล่องระหว่างการติดตั้ง ปฏิบัติตามวิซาร์ดการติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา

5. เมื่อการติดตั้งสำเร็จ โปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์ถ้าจำเป็น