ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-SZ38GP

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • LAN Setting Utility

ขนาดของไฟล์

  • 3.15MB

วันที่ออก

  • 2006-12-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ:ก่อนทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต่อภายนอกออกทั้งหมด รวมทั้ง PC การ์ด เป็นต้น
ข้อควรทราบ :ก่อนทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. Download the LSU-060301-ENG.EXE file to a temporary or download directory (please note this directory for reference).

2. Go to the directory where the file was downloaded and double-click the LSU-060301-ENG.EXE file to begin the installation.

3. Follow the installation wizard that appears.

4. At the License Agreement dialog, read the agreement. Click I Agree to continue with the installation.
NOTE: Several setup boxes may briefly appear during the installation. Follow the installation wizard that appears.

5. When the installation is completed, please restart the computer if needed.