ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-AR28GP

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Intel Raid Driver

ขนาดของไฟล์

  • 0.2MB

วันที่ออก

  • 2006-12-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ:ก่อนทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต่อภายนอกออกทั้งหมด รวมทั้ง PC การ์ด เป็นต้น
ข้อควรทราบ :ก่อนทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ:บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1.เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโปรแกรมอื่นที่รบกวนการติดตั้ง ให้บันทึกงานทั้งหมดและปิดโปรแกรมอื่นๆทั้งหมด แอพพลิเคชั่นบนแถบทำงานควรจะเคลียร์ ออกก่อนที่จะเริ่มกระบวนการ

2. ดาวน์โหลดไฟล์INDHDC-00698618-US.EXEลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

3. ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิ๊กไฟล์ INDHDC-00698618-US.EXE 

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฎบนหน้าจอเพื่อบีบไดร์ฟเวอร์ไฟล์ลงฟล็อปปี้ไดร์ฟ (A:\).

5. ที่กล่องข้อความ WinZip Self-Extractor  ใส่แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์เปล่าที่ผ่านการฟอร์แมทแล้วลงไปในฟล็อปปี้ดิสก์ไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ และคลิ๊กOK.

6. ที่กล่องข้อความWinZip Self-Extractor - INDHDC-00698618-US.EXE คลิ๊กUnzip.
ข้อควรทราบ : ด้วยการตั้งค่าจากโรงงาน โปรแกรมจะปลดซิปไฟล์ทั้งหมดลงฟล็อปปี้ดิสก์ในไดร์ฟ A:

7. ที่กล่องข้อความ8 file(s) unzipped sucessfully คลิ๊กOK และคลิ๊ก Close.

8. เริ่มการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® โดยการบูตจาก CD การติดตั้ง

9. จากจุดเริ่มต้นของการติดตั้งระบบปฏิบัติการ กดปุ่ม F6 เพื่อติดตั้ง SCSI หรือ RAID ไดร์ฟเวอร์ของบริษัทอื่น

10. เมื่อพร้อมแล้ว ให้ใส่ฟล็อปปี้ดิสก์ที่มีไฟล์ไดร์ฟเวอร์ RAID

11. หลังจากอ่านฟล็อปปี้ดิสก์ จะปรากฎ Intel RAID Controller เลือกไดร์ฟเวอร์นี้เพื่อติดตั้ง จบการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows® และได้ติดตั้งไดร์ฟเวอร์ที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว