ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • PCG-K66SP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

อัพเกรด BIOS
* BIOS เฟิร์มแวร์จะช่วยแก้อาการต่อไปนี้:
1. เครื่องไม่สามารถออกจากโหมด เตรียมพร้อม เมื่อกดปุ่มบนคีย์บอร์ดหรือปุ่ม power ในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมด DC


ดาวน์โหลดได้ที่
ไฟล์ WinPhlash Program
ชื่อไฟล์: WinPhlash.exe
ขนาดไฟล์: 2.67 MB (2,801,664 ไบต์)

BIOS Upgrade
ชื่อไฟล์: R0107X1.WPH
ขนาดไฟล์: 513 KB (525,894 ไบต์)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • BIOS Upgrade Version R0107X1

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R0107X1

ขนาดของไฟล์

  • 0.51MB

วันที่ออก

  • 2005-09-20

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนทำการอัพเกรด, ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งภายนอก รวมทั้ง PC Cards
ข้อควรทราบ: ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ใช้กำลังไฟจากตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้

ติดตั้ง

รายละเอียด

1.ดาวน์โหลดไฟล์ไปไว้ที่ไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดจดไดเรคทอรีนี้ไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง) ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งได้ดาวน์โหลดไฟล์เอาไว้และดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์เพื่อคัดลอกไฟล์.

2. เปิด WinPhlash.

3. คลิ๊กBrowse. เลือกR0107X1.WPHจากไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่และคลิ๊ก Open.

4. คลิ๊ก Flash BIOS.

5. คลิ๊ก OK เพื่อเริ่มการอัพเดท BIOS ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีในการอัพเดท BIOS จนเสร็จ
ห้ามสัมผัสหรือปิดคอมพิวเตอร์ของท่านขณะที่อัพเดท BIOS.

6. คลิ๊กShutdown เมื่ออัพเดท BIOS เสร็จ คอมพิวเตอร์ VAIO จะปิด.

7. เปิดคอมพิวเตอร์ VAIO และกดF2 ทันทีเมื่อปรากฎ Sony VAIO

8. ที่หน้าจอ PhoenixBIOS Setup Utility ตรวจสอบว่า BIOS เวอร์ชั่น คือR0107X1.
ข้อควรทราบ: หาก BIOS เวอร์ชั่น R0107X1ไม่ปรากฎ ให้ดาวน์โหลดและปฏิบัติซ้ำขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

9.กด Esc และเลือก Get Default Values โดยกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงและกด Enterเมื่อปรากฎ Load default configuration now? เลือกYes และกด Enter.

10. ดูให้แน่ใจว่าได้เลือก Exit (Save Changes)และกด Enter. เมื่อปรากฎ Save configuration changes and exit now?เลือกYes และกดEnter.

11. หลังจากคอมพิวเตอร์ VAIO ปิดและเปิดเครื่อง แสดงว่าการติดตั้ง BIOS เวอร์ชั่น R0107X1 สำเร็จ