รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • NW-A25
 • NW-A35
 • NW-A36HN
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-E393
 • NW-E394
 • NW-E395
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-WS413
 • NW-WS414
 • NW-WS623
 • NW-WS625
 • NW-ZX100
 • NW-ZX2
 • NW-ZX300
 • NWZ-A15
 • NWZ-A17
 • NWZ-E383
 • NWZ-E384
 • NWZ-E385
 • NWZ-E584
 • NWZ-F805
 • NWZ-F806
 • NWZ-F886
 • NWZ-F887
 • NWZ-M504
 • NWZ-W273
 • NWZ-W273S
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH303
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WS613
 • NWZ-WS615
 • NWZ-Z1050
 • NWZ-Z1060
 • NWZ-ZX1

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

"Content Transfer for Mac" เป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้ทำการโอนถ่ายเพลง วิดีโอ รูปถ่าย podcasts และรายการเล่น ของท่าน ด้วยวิธีการง่าย ๆ . ท่านสามารถใช้ฟังก์ชัน "ลากและวาง(Drag & Drop)" ทำการเคลื่อนย้ายไฟล์ต่าง ๆ จาก iTunes ๆไปให้กับเครื่อง Walkman ของท่าน. ซอฟต์แวร์นี้จะทำการจัดเรียงไฟล์ไปให้กับโฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในเครื่องเล่นโดยอัตโนมัติ.

 • ฟอร์แมทของไฟล์สำหรับการโอนถ่าย
  เพลง: .mp3, .3gp, .mp4, .wma, and .wmv
  วิดีโอ: .mp4, .m4v, and .wmv
  ภาพถ่าย: .jpg
 • ฟังก์ชั่นโอนถ่ายอัตโนมัติ(Automatic Transfer)

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ Content Transfer for Mac นี้จะรองรับการโอนถ่ายข้อมูลจาก iTunes 11.0 หรือที่ใหม่กว่า

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • ท่านสามารถเลือกปลายทางสำหรับการโอนถ่ายได้จากหน้าจอหลัก
 • หลังจากเริ่มการทำงานของแอปในครั้งที่สองและต่อไป ปลายทางที่เลือกไว้ครั้งก่อนจะแสดงอยู่ในเมนูให้เลือก

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • ContentTransfer.dmg

เวอร์ชันของไฟล์

 • Version 1.4

ขนาดของไฟล์

 • 10.9 MB

ออกเมื่อวันที่

 • 20-10-2016

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

ระบบปฏิบัติการ

 • OS X 10.6-10.11, macOS 10.12
ระบบต่อไปนี้ไม่รองรับ :
 • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการ ที่สร้างขึ้นมาเอง
 • ระบบปฏิบัติการที่อัปเกรดมา
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็นแบบ Multi-boot
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็นแบบ Multi-monitor

ติดตั้ง

ติดตั้งตัวอัปเดต

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำการล็อกออนเข้าไปด้วยชื่อของแอดมิน ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 1. อ่านและตกลงในข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ .
 2. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 3. ยกเลิกซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 4. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้ และ ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.
 5. เมื่อมีข้อความแสดงว่าการอัปเกรดเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกที่ [Close].

หลังขั้นตอนการติดตั้งนี้เสร็จสิ้น , "Content Transfer for Mac" จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ.