ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • HT-NT3
 • HT-ST9
 • HT-RT5
 • HT-XT3

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ จากการอัพเดตครั้งล่าสุด

 • รองรับการบำรุงรักษาในอนาคตสำหรับ "Spotify Connect"

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัพเดตก่อนหน้านี้

 • ปรับปรุงฟีเจอร์ Audio Output
 • อัพเดต Chromecast built-in for audio ให้เป็นเวอร์ชั่น 1.21
  • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อของ Chromecast built-in
 • ปรับปรุงความเสถียรของ Power On
 • เพิ่ม Multi Room function via Chromecast built-in
 • อัพเดต Chromecast built-in SDK ที่จะ
  • รองรับคอนเทนท์ Hi-Res ได้
  • รองรับฟังค์ชั่นการจำลองหน้าจอ (mirroring)
   (ประเทศที่ใช้ได้จะเป็นไปตามที่กำหนดโดย Google)
 • ปรับปรุงคุณภาพของฟีเจอร์ Bluetooth Transmitter (BT TX)
 • ปรับปรุงคุณภาพการตั้งค่าระดับของลำโพง
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อสำหรับ Chromecast built-in (Audio)
 • รองรับฟังค์ชั่น FF/FR สำหรับการเชื่อมต่อของ Spotify

ข้อจำกัด

 • สำหรับใช้กับ เครื่องซาวด์บาร์ที่จำหน่ายใน Asia Pacific เท่านั้น
 • ไม่ได้สำหรับเครื่องทุกรุ่นที่จำหน่ายในทุกประเทศ

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องซาวด์บาร์ ให้เป็นเวอร์ชั่น M28.R.0475

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M28.R.0475

ขนาดของไฟล์

 • 196 MB (205,903,788 byte)

ออกเมื่อวันที่

 • 03/08/2017

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวร์ของท่านอาจจะทันสมัยอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากซาวด์บาร์ของท่านเป็นรุ่นใหม่. ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชั่นคือ M28.R.0475 หรือสูงกว่า, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตเข้าไปอีก.

ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชั่นใด:

 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าตั้งไ้ว้ที่่อินพุทที่ ซาวด์บาร์ของท่านเชื่อมต่ออยู่ , เช่นถ้าซาวด์บาร์เชื่อมต่อกับขั้วต่อ HDMI2 , ก็ให้เลือก HDMI2 เป็นอินพุท
 2. เปิดเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา
 3. กดที่ HOME บนตัว รีโมทคอนโทรล และรอจนกระทั่งท่านเห็นหน้าจอ Home
 4. ที่หน้าจอ Home , เลือกไปที่ [Setup] > [System Settings] ด้วยคีย์ลูกศรบนตัว รีโมทคอนโทรล. จากนั้นให้กดที่คีย์ ENTER
 5. เลือกที่ System Information บนหน้าจอ และกดที่คีย์ ENTER
 6. บนหน้าจอ ทีวี, หมายเลขเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมาคล้ายกับต่อไปนี้:
  "Software Version M28.R.0475" - ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชั่นคือ M28.R.0475 หรือสูงกว่า แสดงว่าท่านมีเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่แล้ว

หมายเหตุที่สำคัญ

 • อ่านคำสั่งนี้อย่างถี่ถ้วน ไม่เช่นนั้นท่านอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเครื่อง HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3 ของท่านได้
 • ห้ามทำการปิด HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3 หรือปลดออกจากแหล่งจ่ายกำลังไฟ ในขณะทำการอัพเดตอยู่
 • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุให้ทำเช่นนั้นในคำสั่ง
 • ห้ามดึงสายกำลังไฟ หรือสายเครือข่าย (LAN) ออกในระหว่างการดาวน์โหลดและอัพเดตซอฟต์แวร์นี้.
 • ห้ามดึงสายไฟกำลังออกจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสิ้น. จะเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวกับระบบนี้ได้

มี 2 วิธีการง่าย ๆ ที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ให้กับเครื่อง HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3 ของท่าน:

สิ่งที่ท่านต้องการทำไมถึงใช้วิธีการนี้ ?
Internet / network
***แนะนำ***
 • สายอีเธอร์เน็ตเชื่อมต่อเครื่อง ซาวด์บาร์เข้ากับอินเตอร์เน็ต
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องซาวด์บาร์ของท่านเชื่อมต่อเข้ากับ:
  • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
  • ทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้
เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและ รวดเร็วที่สุดที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของท่าน.
อุปกรณ์จัดเก็บ USB
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์จัดเก็บ USB
อัพเดตเฟิร์มแวร์ของท่านด้วยวิธีการนี้หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้.

ติดตั้ง

การอัพเดตเครื่อง HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3 ผ่านอินเตอร์เน็ต

เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด ที่จะทำการอัพเดต ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที. อันดับแรก ให้ทำการเซ็ตอัพอุปกรณ์, จากนั้นทำการดาวน์โหลดตัวอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตไปให้กับเครื่่อง HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3 ของท่าน.

สิ่งที่ท่านต้องการ

 • สายอีเธอร์เน็ตเชื่อมต่อเครื่อง ซาวด์บาร์เข้ากับอินเตอร์เน็ต
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องซาวด์บาร์ของท่านเชื่อมต่อเข้ากับ:
  • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้ (โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต หรือเราท์เตอร์ไร้สาย)
  • ทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้

การเซ็ตอัพอุปกรณ์:

 1. เปิดทีวีขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าได้เปิดไปที่อินพุทที่เครื่องซาวด์บาร์เชื่อมต่ออยู่ด้วย. (เช่น ถ้าเครื่องซาวด์บาร์เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต HDMI 2 ให้เลือก HDMI 2 เป็นอินพุท)
 2. เชื่อมต่อเครื่องซาวด์บาร์เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยใช้สายอีเธอร์เน็ต.
 3. เปิดเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา.
 4. กดที่ [HOME] บนตัว รีโมทคอนโทรล และรอจนกระทั่งท่านเห็นหน้าจอ Home

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งตัวอัพเดต

 1. ที่เมนู [Home] , ใช้คีย์ลูกศรบนตัว รีโมทคอนโทรล ทำการเลือกไปที่ [Setup] > [Software Update] > [Update via Internet] และจากนั้นกดที่ [Enter].
 2. จะมีข้อความ [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี. เลือกที่ [OK] โดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรล และกดที่ [ENTER].
 3. จะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีในการเริ่มทำการอัพเดตหลังจากที่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มา.
 4. จะมีข้อความ [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0475]แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี. เลือกที่[Start]โดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรล และกดที่ [ENTER].
 5. การอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 6. จะมีข้อความ [Update Caution] แสดงบนหน้าจอของทีวี. เลือกที่ [OK] โดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรล และกดที่ [ENTER].
 7. ในระหว่างการอัพเดต ท่านจะเห็นข้อความ ["UPDT"] ที่ช่องแสดงผลด้านหน้า .
 8. การอัพเดตของเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้นเมื่อมีข้อความ [DONE] แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า. ห้ามทำการปิดเครื่องซาวด์บาร์หรือตัดการจ่ายกำลังไฟออกในระหว่างการอัพเดต.
 9. เครื่องซาวด์บาร์จะทำการรีสตาร์ทเองโดยอัตโนมัติเมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น.

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบว่าการอัพเดตทำได้สำเร็จแล้ว

 1. การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ถ้าหากหมายเลขของเฟิร์มแวร์คือ M28.R.0475, แสดงว่าการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว.

การแก้ปัญหา

จะทำอะไรได้บ้าง ถ้าหากท่านมีปัญหาในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องซาวด์บาร์โดยการใช้อินเตอร์เน็ต.

 • มีข้อความ [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
  1. เราท์เตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ระหว่างเครื่องซาวด์บาร์และ เราท์เตอร์มีการเปิดไว้แล้ว.
  2. มีการใช้ชนิดของสายที่ถูกต้อง(ต่อตรงหรือไขว้) ระหว่างเครื่องซาวด์บาร์ และเราท์เตอร์.
  3. สายต่าง ๆ ทั้งหมดระหว่างเครื่องซาวด์บาร์และ เราท์เตอร์มีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องดีแล้ว.
  4. ลองทำตามขั้นตอนการอัพเดตดูอีกครั้ง

  ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ ให้ลองทำการอัพเดตโดยใช้วิธีการอัพเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB .

 • หลังการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตเริ่มต้นขึ้น มีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% แสดงในหน้าจอทีวี] แสดงขึ้นมา แต่แถบแสดงความคืบหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
  ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของเครือข่าย, การอัพเดตผ่านทางอินเอร์เน็ตอาจจะใช้เวลายาวนาน(ได้ถึง 60 นาที). ซึ่งก็คือสิ่งที่ทำให้มีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% แสดงในหน้าจอทีวี] แสดงขึ้นมา แต่แถบแสดงความคืบหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง.

 • เมื่อทำการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทีวีจะแสดงข้อความ, [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] และท่านไม่สามารถทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ต่อได้.
  • ให้ตรวจเช็คดูว่าสาย LAN มีการเชื่อมต่ออยู่.
  • ตรวจเช็คดูว่าเครื่องซาวด์บาร์ของท่านมี IP address ของตัวเองในการตั้งค่าเครือข่ายหรือไม่ . (ถ้าหากท่านใช้ proxy server, ให้พิมพ์ IP address ของตัว proxy ที่ท่านใช้ - แทน proxy host name - ในช่องของ Proxy Server.)
  • ลองทำการอัพเดตดูอีกครั้ง.
 • เพาเวอร์มีการปิดลงไปในระหว่างที่การอัพเดตกำลังดำเนินการอยู่.
  เปิดเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา และลองทำการอัพเดตดูอีกครั้ง
 • การอัพเดตใช้เวลาเกิน 60 นาทีแล้ว แต่ก็ยังไม่เสร็จ.
  ถ้าหากเครื่องซาวด์บาร์เชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายไร้สาย, กรุณาลองทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายโดยใช้สาย และลองทำการอัพเดตดูอีกครั้ง.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, ความเร็วของการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายอาจจะมีต่ำไป. ในกรณีนั้น กรุณาลองทำการอัพเดตระบบของท่านโดยใช้ การอัพเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB .
 • มีข้อความ [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] แสดงบนหน้าจอทีวี.
  กรุณาตรวจเช็คดูว่าสาย LAN มีการเชื่อมต่อกับเครื่องซาวด์บาร์อยู่.
 • มีข้อความ [Already Updated] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.
  เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่ปัจจุบันติดตั้งอยู่ในเครื่องซาวด์บาร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การอัพเดตผ่านทางอุปกรณ์หน่วยความจำ USB และเครื่อง พีซี ของท่าน

เราขอแนะนำให้ท่านใช้อินเตอร์เน็ตในการอัพเดตหากทำได้. แต่ถ้าทำไม่ได้ ท่านสามารถใช้วิธีการนี้แทนได้. ท่านจะต้องทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัพเดตนี้ไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วทำการโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์หน่วยความจำ USB , จากนั้นจึงโอนถ่ายไปให้กับเครื่อง HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3.

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์

ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี้ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานด้วย ระบบปฏิบัติการ ต่อไปนี้ และให้จัดเตรียมตัวแฟลชไดร์ฟ USB ไว้ด้วย.

ระบบปฏิบัติการ

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งตัวอัพเดต

 1. อ่านและตกลงในข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ .
 2. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M28R0475.zip ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน- ให้จำไดเร็กตอรี่ที่ท่านดาวน์โหลดไปเก็บไว้ด้วย.
 3. หาไฟล์นั้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คลิกขวาที่ไฟล์นั้นและคลิกที่ Properties. ตรวจเช็คดูว่าขนาดของไฟล์คือ 196 MB 205,903,788 bytes.
ทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัพเดตนี้ไปให้กับ อุปกรณ์จัดเก็บ USB:
 1. ทำการขยายไฟล์สำหรับอัพเดตจากไฟล์ UPDATE_M28R0475.zip .
  • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Mac OS X® :
   1. ไปที่ตำแหน่งที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATE_M28R0475.zip .
   2. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ถูกสร้างขึ้นมา มีชื่อว่า "UPDATE".
  • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 :
   1. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และคลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M28R0475.zip และจากนั้นให้คลิกที่ "Extract All".
    หมายเหตุ: สำหรับ Windows® 8.1, Windows® 10, ตามค่าของการปรับตั้งเริ่มต้น Internet Explorer® จะทำการเก็บบันทึกไฟล์นี้ไว้ในโฟลเดอร์ Downloads . ถ้าต้องการจะหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลด ให้คลิกที่แผ่น "Desktop" จากหน้าจอ Start และจากนั้นให้หาไฟล์นั้นโดยใช้ Windows Explorer.
   2. ที่หน้าต่าง "Extract Compressed (Zipped) Folders" ให้คลิกที่ "Extract".
   3. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ถูกสร้างขึ้นมา มีชื่อว่า "UPDATE".
    หมายเหตุ: จะมีไฟล์ถูกขยายออกมา สี่ไฟล์: MSB28-FW.BIN และ MSB28-FW.ID, MSB28-FW_MB.BIN, และ MSB28FW_MB.ID.
 2. เชื่อมต่อ อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่ใช้งานด้วยกันได้ ให้กับเครื่องของท่าน.
 3. ทำการโอนถ่ายโฟลเดอร์ UPDATE นี้ไปให้กับ อุปกรณ์จัดเก็บ USB:
  • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Mac OS X® :
   1. ลากและวางโฟลเดอร์ UPDATE ไปที่รากของโฟลเดอร์ ของอุปกรณ์ USB .
  • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Windows
    ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่โฟลเดอร์นี้ถูกสร้างขึ้นมา และจากนั้นให้คลิขวาที่โฟลเดอร์ UPDATE .
   1. จากเมนู คลิกที่ Send To..., และจากนั้นให้คลิกที่ไดร์ฟที่แทนอุปกรณ์ USB ของท่าน (เช่น Removable Disk E:).
   2. โฟลเดอร์สำหรับอัพเดตนี้จะได้รับการคัดลอกไปให้กับอุปกรณ์ USB ของท่าน.
  หมายเหตุ: การอัพเดตนี้จะไม่มีการทำงาน ถ้าหากโฟลเดอร์นี้ไม่ได้รับการคัดลอกไปให้กับไดเร็กตอรี่รากของอุปกรณ์ USB หรือชื่อของอุปกรณ์โฟลเดอร์มีการแก้ไข.
 4. หลังการคัดลอกโฟลเดอร์ UPDATE , ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
โอนถ่ายตัวอัพเดตนี้ไปให้กับเครื่องเล่นของท่าน

ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม จากนั้นให้ทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัพเดตไปให้กับเครื่อง HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3.

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม:
 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าได้ปรับไว้เป็นอินพุทที่เครื่องซาวด์บาร์เชื่อมต่ออยู่ด้วย. (เช่น ถ้าเครื่องซาวด์บาร์เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต HDMI 2 ให้เลือก HDMI 2 เป็นอินพุท)
 2. เปิดเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา
 3. กด HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล และรอจนกระทั่งเห็นหน้าจอ Home
 4. ใส่ USB ที่มีไฟล์ทั้งสี่เข้าไป
ทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัพเดต:
 1. ที่หน้าจอ Home , ให้เลือกที่ [Setup] > [Software Update] ด้วยคีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรล และจากนั้นให้กดที่คีย์ ENTER
 2. ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือกที่ “Update via USB Memory”, และจากนั้นให้กดที่คีย์ ENTER
 3. จะมีข้อความ [“Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0475. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] แสดงขึ้นมาที่หน้าจอของทีวี. เลือกที่ OK โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 4. จะมีข้อความ [Update Caution] แสดงในหน้าจอของทีวี. เลือกที่ OK โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 5. การอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น
 6. ในระหว่างการอัพเดต ท่านจะเห็น ข้อความ "UPDT" ที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
 7. การอัพเดตจะสำเร็จเมื่อมีข้อความ DONE ที่่ช่องแสดงผลด้านหน้า. เครื่องซาวด์บาร์จะทำการรีสตาร์ทโดยอัดโนมัติ.
  หมายเหตุ: ห้ามทำการถอดสายไฟกำลังออก ในระหว่างการอัพเดตนี้.

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบว่าการอัพเดตทำได้สำเร็จแล้ว

 1. การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชั่น่เป็น M28.R.0475, แสดงว่าการอัพเดตเฟิร์มแวร์นั้นทำได้สำเร็จแล้ว

การแก้ปัญหา

จะทำอย่างไรถ้าหากมีปัญหาในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องซาวด์บาร์โดยใช้เครื่องพีซี และหน่วยความจำ USB .

 • มีข้อความ "UPDT" และ "ERROR" แสดงสลับกันไปมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
  1. ให้ทำการปิดระบบ และถอดสายไฟป้อนกำลัง AC ออก.
  2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา.
  3. ลองทำการอัพเดตด้วยการใช้หน่วยความจำ USB .

 • เพาเวอร์มีการปิดลงไปในระหว่างที่กำลังทำการอัพเดต
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องซาวด์บาร์ และทำตามขั้นตอนการอัพเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB อีกครั้ง.

 • ไม่สามารถทำการขยายไฟล์สำหรับอัพเดต UPDATE_M28R0475.zip ที่ดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็ปสำหรับการอัพเดต.
  ท่านทำการดาวน์โหลดสำเร็จหรือไม่ ? ลองลบไฟล์นั้นออกไป และทำการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง

 • การอัพเดตทำงานไปเกิน 30 นาทีแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ
  1. ถอดสายกำลังไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟ แล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปใหม่หลังจากผ่านไปแล้วหลายนาที
  2. เปิดเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา
  3. ลองทำตามขั้นตอนการอัพเดตดูอีกครั้ง