หมายเลข ID หัวข้อ : 00190359 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

คำแนะนำ เมื่อท่านทำกล่องสำหรับชาร์จไฟหรือด้านหนึ่งของหูฟัง (WF-1000X) หายไป

ฉันจะซื้อเพียงกล่องชาร์จไฟหรือหูฟังเพียงด้านเดียวได้หรือไม่ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อท่านทำหูฟังด้านหนึ่งหายไป กรุณาไปที่  ศูนย์บริการ ของเราเพื่อจัดซื้ออันใหม่.

หมายเหตุ: เมื่อส่งเข้ารับการบริการตรวจซ่อม จะต้องนำทั้งหูฟังและตัวชาร์จไฟไปด้วย.