หมายเลข ID หัวข้อ : 00187376 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

การเชื่อมต่อกับ Bluetooth: คำถามที่พบบ่อยสำหรับ Sony Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โลโก้ Bluetooth

หน้านี้จะเป็นการแนะนำ คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ Bluetooth สำหรับ Sony Android TV.
คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดู หัวข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ .

รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
ข้อมูล/ปัญหา
เบื้องต้น
การเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ Audio
รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
การเชื่อมต่อกับ
Touchpad Remote /
Voice Remote
การเชื่อมต่อกับ
แว่นตา 3D

 


รูปภาพประกอบ

ข้อมูล/ปัญหา เบื้องต้น

 


รูปภาพประกอบ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Audio

 


รูปภาพประกอบ

การเชื่อมต่อกับTouchpad Remote / Voice Remote

วิธีการ

การแก้ปัญหา

 


รูปภาพประกอบ

การเชื่อมต่อกับแว่นตา 3D