หมายเลข ID หัวข้อ : 00194240 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/01/2018

ไม่สามารถเล่นเพลงในเครื่องเล่น Walkman ได้. (เครื่อง Walkman NW-ซีรีย์)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

เชื่อมต่อเครื่องเล่น Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ explorer หรือซอฟต์แวร์บางตัว (Media Go, Content Transfer, ฯลฯ.) ทำการตรวจเช็คดูว่า ข้อมูลของเพลงนั้นในเครื่องเล่น Walkman มีแสดงออกมา.

 1. ถ้าหากข้อมูลในเครื่องเล่น Walkman ของท่านไม่มีแสดงออกมา ถึงแม้ว่า จะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  อาจจะไม่มีข้อมูลอยู่ในเครื่องเล่น Walkman ของท่าน.
  โอนถ่ายข้อมูลเพลงไปให้กับเครื่องเล่น Walkman ของท่านโดยใช้ Media Go, Content Transfer, ฯลฯ, และ จากนั้น ให้ลองทำการเล่นดู.
 2. ถ้าหากข้อมูลในเครื่องเล่น Walkman ของท่านมีแสดงออกมาเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  U
  อัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องเล่น Walkman ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด. เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของเครื่องเล่นของท่าน สามารถจะดูได้ในไฟล์ Information.txt ในโฟลเดอร์ WALKMAN .

  ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะอัปเดตเครื่องเล่่น Walkman ของท่าน, ขอแนะนำให้ท่านทำการแบ็คอัปข้อมูลในเครื่องเล่นของท่านไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน.

ถ้าหากท่านได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้ว, หรือ ปัญหายังคงมีอยู่หลังการอัปเดต, คอนเทนท์ หรือ ฐานข้อมูลที่โอนถ่ายไปให้กับเครื่องเล่น Walkman ของท่านอาจจะเสียหาย. ให้รีเซ็ตหน่วยความจำของเครื่องเล่นของท่าน และทำการโอนถ่ายคอนเทนท์ที่แบ็คอัปไว้ทั้งหมดไปให้กับเครื่องเล่น Walkman ของท่าน.

หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหายังไม่หายไป หลังจากที่ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาข้างต้นทั้งหมดแล้ว, อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม.