หมายเลข ID หัวข้อ : 00194267 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/04/2018

คำถามที่พบบ่อย สำหรับ Sony Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รูปภาพประกอบ

หน้านี้จะเป็นการแนะนำ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ Sony Android TV.


คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดู หัวข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ.

รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบรูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ
อัปเดตเครือข่าย/อินเทอร์เน็ตบรอดคาสท์รีโมทคอนโทรล
    
รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบรูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ
เพาเวอร์Picture & Screenการเชื่อมต่อ / USB HDDอื่น ๆ

รูปภาพประกอบอัปเดต

ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

การแก้ปัญหา

 


รูปภาพประกอบเครือข่าย/ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

ปัญหาคอนเทนท์ของอินเทอร์เน็ต

 

 

 

การแชร์หน้าจอ/คอนเทนท์ จากอุปกรณ์โมบาย

 


รูปภาพประกอบบรอดคาสท์


รูปภาพประกอบรีโมทคอนโทรล

 


 รูปภาพประกอบเพาเวอร์

 


รูปภาพประกอบPicture & Screen

 


รูปภาพประกอบการเชื่อมต่อ / USB HDD

ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

การแก้ปัญหา

 


รูปภาพประกอบอื่น ๆ