หมายเลข ID หัวข้อ : 00194160 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2018

ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับเครื่อง Walkman.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟีเจอร์ Master Walkman

เริ่มใช้งาน Walkman ด้วยวิธีแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ ข้อแนะนำ และฟีเจอร์ที่ไม่ทราบ สำหรับการใช้เครื่อง Sony Walkman.


หน้านี้จะแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเครื่อง Sony Walkman.

คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดู หัวข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ.

รูปภาพประกอบ
เฟิร์มแวร์
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
Bluetooth
Bluetooth

การโอนถ่าย
การโอนถ่ายคอนเทนท์

ความเข้ากันได้
ความเข้ากันได้
Water_Damage
ความเสียหายจากน้ำ
Hi-res
Hi-Res
Micro SD
Micro SD
อื่นๆ
อื่นๆ


รูปภาพประกอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์


รูปภาพประกอบแบตเตอรี่รูปภาพประกอบBluetooth


การโอนถ่ายการโอนถ่ายเพลงโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์


ความเข้ากันได้การใช้งานด้วยกันได้กับ Windows10


น้ำความเสียหายจากน้ำ


Hi-resHigh-Resolution


รูปภาพประกอบการ์ด microSD


รูปภาพประกอบอื่นๆ