หมายเลข ID หัวข้อ : 00189506 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2018

วิธีแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์สำหรับเครื่อง Walkman โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รูปภาพประกอบ

ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

หน้านี้จะเป็นการแนะนำรายละเอียดที่มีประโยชน์สำหรับเครื่อง Walkman โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์.
เลือก ระบบปฏิบัติการของท่านจากด้านล่าง:

Windows

Macสำหรับท่านที่ใช้ Windows

Music CenterMusic Center สำหรับ PC

Music Center สำหรับ PC เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดที่ออกในปี 2560, ที่จะช่วยท่านทำการจัดเรียงไฟล์ออดิโอของท่าน นำเข้าคอนเทนท์ออดิโอจากโฟลเดอร์, CD, Walkman หรือ podcast. ท่านสามารถเล่นคอนเทนท์ High-Resolution และรับฟังเพลงกับอุปกรณ์ภายนอกได้ผ่านทาง เครือข่าย.

Media Go Media Go

ซอฟต์แวร์ Media Go จะช่วยให้ท่านจัดเรียง และ เล่นมีเดียของท่าน เช่นเดียวกันกับการโอนถ่ายมีเดีย และ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของท่าน.

หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องเล่น Walkman ไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง:
เครื่องเล่น Walkman ไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์.


สำหรับท่านที่ใช้ iTunes:

ฉันต้องการจะทำการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman โดยการลาก และ วางจาก iTunes สำหรับ Windows.


สำหรับท่านที่ใช้ Mac:

วิธีแก้ปัญหาสำหรับการโอนถ่าย Audio Data

ให้ดูจากต่อไปนี้เพื่อทำการโอนถ่าย ข้อมูลออดิโอไปให้กับเครื่อง Walkman ของท่าน.

การลาก และ วาง (Drag-and-drop)

การโอนถ่ายคอนเทนท์