หมายเลข ID หัวข้อ : 00173688 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2018

วิธีการปรับเสียง (ซีรี่ย์ A1)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับเสียง, ถ้าหากมีปัญหาใด ๆ ตามตารางต่อไปนี้เกิดขึ้น, ให้ทำการปรับค่าของอีควอไลเซอร์เพื่อทำการแก้ไข.

 ปัญหา  การแก้ไข
 เสียงไม่ค่อยได้ยิน.  ให้ปรับอิควอไลเซอร์ที่ความถี่ 125 Hz และ 250Hz.
 เสียงไม่สม่ำเสมอ.  ให้ปรับลดอิควอไลเซอร์ที่ความถี่ 125 Hz.
 เสียงสูงและดัง.
  1. เพิ่มอิควอไลเซอร์ที่ความถี่ 125 Hz.
  2. ลดอิควอไลเซอร์ที่ความถี่ 2 KHz/4 KHz/8 KHz.
 ระดับเสียงเบสต่ำหรือสูงเกินไป.  ให้ปรับอิควอไลเซอร์ที่ความที่ 125 Hz.


วิธีการตั้งต่าอิควอไลเซอร์:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Sound ในกลุ่ม TV.
  4. เลือกที่ Sound.
  5. เลือกที่ Advanced settings.
  6. เลือกที่ Sound mode related.
  7. เลือกที่ Equaliser.