หมายเลข ID หัวข้อ : 00176337 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/06/2017

การรีเฟรชแผงหน้าจอพาเนล (Panel refresh) คืออะไร? (ซีรี่ย์ A1)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การรีเฟรชแผงหน้าจอพาเนล (Panel refresh) จะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อทำการปรับหน้าจอทีวีให้มีความสม่ำเสมอ หลังจากที่ผ่านการใช้งานมายาวนาน.
เมื่อท่านทำการปิดทีวีด้วยรีโมท, จะมีข้อความให้ทำ การรีเฟรชแผงหน้าจอพาเนล (Panel refresh).

Image

Panel refresh สามารถจะดำเนินการได้เองเมื่อการตกค้างของรูปภาพเห็นได้ชัด หรือไม่ท่านก็จะเห็นข้อความต่อไปนี้: Panel refresh did not finish…
อย่างไรก็ตาม, ฟังก์ชั่น Panel refresh อาจจะส่งผลกระทบต่อแผงหน้าจอพาเนลได้. กรุณาอย่าเรียกใช้เกินปีละครั้งเพราะอาจจะไปกระทบต่ออายุการใช้งานของแผงจอพาเนลได้.


ถ้าหากท่านใช้ Panel refresh ด้วยตนเอง
ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Picture & Display ในกลุ่ม TV.
  4. เลือกที่ Expert panel settings.
  5. เลือกที่ Panel Refresh.

หมายเหตุ:

 • เนื่องจาก เป็นคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุในหน้าจอ Organic EL, การเสื่อมและความไม่สม่ำเสมอ อาจจะเด่นชัดขึ้นบนหน้าจอ.
 • Panel refresh จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการทำจนเสร็จ.
 • อาจจะมีเส้นสีขาวบนหน้าจอในระหว่าง Panel refresh, ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติของทีวีแต่อย่างใด.
 • Panel refresh จะทำงานเฉพาะเมื่ออุณหภูมิห้องอยู่ระหว่าง 50 ºF และ 104 ºF (10 ºC และ 40 ºC).