หมายเลข ID หัวข้อ : 00176348 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/03/2018

ความสว่างของหน้าจอมีการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด. (ซีรี่ย์ A1)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

 1. ถ้ามีการตั้งค่าให้ Light sensor ไว้เป็น On, ความสว่างของหน้าจอทีวี จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับแสงสว่างโดยรอบ.

  วิธีการเข้าไปตั้งค่า Light sensor:
  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Picture.
  3. เลือกที่ Light sensor.

   หมายเหตุ: Light sensor จะอยู่บริเวณตรงกลางของส่วนล่างของหน้าจอทีวี.

 2. ถ้าหากรูปภาพที่แสดงบนหน้าจอทีวี ที่อาจจะทำให้เกิดรูปภาพตกค้างได้ง่าย, ฟังก์ชั่นนี้จะค่อย ๆ ลดความสว่างของหน้าจอลงเพื่อเป็นการป้องกันการตกค้างของรูปภาพบนหน้าจอ. ถ้าหากท่านทำการเปลี่ยนหน้าจอหรือใช้งานอื่นที่ลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาพตกค้างได้ ความสว่างจะกลับเข้าสู่ระดับปกติ.

  หมายเหตุ: กับหน้าจอบางอัน เช่น หน้าจอ HOME และหน้าจอแรกของแอพต่าง ๆ ที่มีรูปภาพนิ่งที่สว่าง การทำงานของฟังก์ชั่นนี้จะมีบ่อยขึ้นเป็นพิเศษ.