หมายเลข ID หัวข้อ : 00176410 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

หน้าจอทีวี ไม่แสดงออกมาอย่างถูกต้อง. (A1 ซีรีส์)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เนื่องจาก ฟังก์ชัน เลื่อนพิกเซล(Pixel shift) ,ความกว้าง ของขอบสีดำของหน้าจอทีวีจะกว้างหรือแสดงรอบจอจะออกมาแหว่ง.

โดยการตั้งค่าฟังก์ชั่นเลื่อนพิกเซล ไปเป็น Off ท่านสามารถจะหลีกเลี่ยงอาการนี้ได้. อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะยืดอายุของหน้าจอ ขอแนะนำให้ตั้งค่าฟังก์ชัน Pixel shift ไปที่ On .

วิธีการตั้งค่า ฟังก์ชัน Pixel shift

  1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล .
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Display ในหมวดของ TV .
  4. เลือกที่ Expert panel settings.
  5. เลือกที่ Pixel shift สลับไปที่ On หรือOff.

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับฟังก์ชัน Pixel shift ให้อ้างอิงกับ รูปภาพบางครั้งมีการเลื่อน. (ฟังก์ชัน Pixel shift)