หมายเลข ID หัวข้อ : 00176344 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/03/2018

เมื่อหน้าจอของทีวีอยู่ในหน้าจอ เช่น หน้าจอ Home, เครื่องจะสลับไปเป็นหน้าจอสกรีนเซฟเวอร์ ในระยะเวลาสั้น ๆ. (A1 ซีรีย์)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ทีวี มีการตกค้างของภาพ หน้าจอสกรีนเซฟเวอร์จะเปิดขึ้นมา ถ้าหากไม่มีการใช้งานใด ๆ ในระยะเวลาหนึ่ง.
หน้าจอสกรีนเซฟเวอร์นี้จะยกเลิกไป และกลับไปสู่หน้าจอก่อนหน้า เมื่อมีการใช้งานที่รีโมทคอนโทรล

เวลาการทำงานของสกรีนเซฟเวอร์ สามารถจะทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามขั้นตอต่อไปนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Daydream ในกลุ่มของ TV.
  4. เลือกที่ When to daydream.
  5. เลือกจากเวลาต่อไปนี้.
   5 นาที / 10 นาที / 15 นาที / 30 นาที / 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ: แนะนำให้ตั้งค่าไว้ที่ 5 นาที เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการตกค้างของรูปภาพและช่วยรักษาอายุการใช้งานของหน้าจอให้ยาวนานขึ้น.