หมายเลข ID หัวข้อ : 00173669 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

ไม่มีเสียงของ BRAVIA Android TV ออกจากเครื่องรับ Home Theater/AV.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ดำเนินการสี่ขั้นตอนต่อไปนี้ และ ตรวจสอบว่า ปัญหาได้หายไปหรือไม่หลังการทำในแต่ละขั้นตอน.

 1. ดำเนินการรีสตาร์ทเครื่องรับ Home Theater system/AV ใหม่.
  หลังการปิดเครื่องรับ Home Theater system/AV, ให้ทำการเปิดขึ้นมาใหม่และตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่.
 2. ต่อสาย HDMI เข้าและถอดออกจาก BRAVIA TV และ เครื่องรับ Sound Bar/AV.
  ตรวจสอบว่า พอร์ตที่มีเครื่องหมาย ARC เชื่อมต่อเข้ากับสาย HDMI แต่ละเส้นอยู่หรือไม่. ต้องเป็นพอร์ต HDMI ที่มีเครื่องหมาย ARC ในทั้่งสองด้านของ BRAVIA TV และเครื่องรับ Home Theater system/AV.
 3. ทำการรีสตาร์ทเพาเวอร์ (reset) ใน BRAVIA TV, เครื่องรับ Sound Bar and AV.

  สำคัญ: ก่อนที่จะดำเนินการรีสตาร์ทเพาเวอร์ (reset), ให้ตรวจสอบตามคำสั่งต่อไปนี้. เมื่อเชื่อมต่อ USB Hard Disk (HDD) ภายนอกเข้ากับ BRAVIA TV, ให้ถอดสาย USB ออกก่อนที่จะทำการรีเซ็ต. ถ้าหากยังมีไฟ USB HDD access กะพริบอยู่, ห้ามทำการถอดสายออกจนกว่าไฟจะหยุดกะพริบ.

  หลังจากที่ปิดเครื่องรับ home theater system/AV, ให้ทำการรีสตาร์ท BRAVIA TV โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งด้านล่างนี้.

  จะทำการรีสตาร์ท (reset) Android TV ได้อย่างไร?
  วิธีการดำเนินการรีเซ็ตเพาเวอร์ในโทรทัศน์ Sony.

 4. ตรวจสอบซอฟต์แวร์ของ BRAVIA TV ว่า มีการอัพเดตตามเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันที่สุดหรือยัง.

  วิธีการทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ สำหรับ Android TV ของฉัน