หมายเลข ID หัวข้อ : 00171656 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2017

วิธีการจับคู่ใหม่ให้กับรีโมทคอนโทรลแบบใช้เสียงให้กับทีวีของท่าน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านพบปัญหาการใช้ฟังก์ชั่น ปุ่ม Mic/สั่งงานด้วยเสียง ในรีโมทคอนโทรลที่สั่งงานด้วยเสียงของท่าน, กรุณาลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อทำการยกเลิกการจับคู่และจับคู่ใหม่ให้กับรีโมทของท่าน.

หมายเหตุ: หลังจากที่ได้ทำการอัพเดตทีวีของท่านแล้ว อาจจะต้องทำการจับคู่ใหม่ให้กับการสั่งงานด้วยเสียงสำหรับรีโมทของท่านด้วย.

 Image สำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2015

หากท่านใช้รีโมทคอนโทรลประเภทนี้, ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
 1. ให้ยกเลิกการจับคู่ของตัวรีโมทสั่งงานด้วยเสียงนั้นออกจากทีวี.
  1. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Bluetooth setting ในกลุ่ม Network & Accessories.
  4. เลือกที่ Device list.
  5. เลือกที่ SONY TV REMOTE 001.
  6. เลือกที่ Unpair.
  7. เลือกที่ OK.
 2. ทำการจับคู่ตัวรีโมทคอนโทรลสั่งงานด้วยเสียงนั้นกับทีวีใหม่.
  1. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Touchpad Remote Control settings ในกลุ่ม Network & Accessories.
  4. เลือกที่ Pair Touchpad Remote Control.
  5. ทำตามคำสั่งที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.

 Image สำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2016

หากท่านใช้รีโมทคอนโทรลประเภทนี้, ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
 1. ให้ยกเลิกการจับคู่ของตัวรีโมทสั่งงานด้วยเสียงนั้นออกจากทีวี.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Bluetooth settings ในกลุ่ม Network & Accessories.
  4. เลือกที่ Device list.
  5. เลือกที่ SONY TV RC MIC 001.
  6. เลือกที่ Unpair.
  7. เลือกที่ OK.
 2. ทำการจับคู่ตัวรีโมทคอนโทรลสั่งงานด้วยเสียงนั้นกับทีวีใหม่.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Voice Remote Control ในกลุ่ม Network & Accessories.
  4. เลือกที่ Activate the MIC button.
  5. ทำตามคำสั่งที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.