หมายเลข ID หัวข้อ : 00163187 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2017

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ในรีโมทของฉันสั้นหรือแบตเตอรี่หมดกำลังงานอย่างรวดเร็วเกินไป

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงได้ ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานของรีโมท. เมื่อทำการใช้งานต่อไปนี้บ่อยครั้ง, จะมีการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ค่อนข้างมาก. (หมายเหตุ: ปุ่มหรือฟีเจอร์นี้อาจจะไม่มีให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับรีโมทคอนโทรลของท่าน.)

 • การใช้งานในหน้าจอ HOME และ/หรือ หน้าจอ Apps
 • การใช้ Touchpad
 • การใช้ไมโครโฟน (voice recognition)

Sony จัดแบตเตอรี่แมงกานีสให้กับท่านได้ใช้ทันทีหลังการติดตั้งทีวีของท่าน.
ถ้าหากท่านต้องการให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น, ขอแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นอัลคาไลน์. แบตเตอรี่อัลคาไลน์จะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบตเตอรี่แมงกานีส. (แบตเตอรี่ที่สามารถทำการชาร์จไฟใหม่ได้ ไม่สามารถใช้ได้.)

หมายเหตุ: เมื่อแบตเตอรี่เหลือกำลังไฟต่ำ, ปุ่มหรือเคอร์เซอร์อาจจะไม่ตอบสนองอย่างถูกต้อง. ตัวแสดงสถานะของ Battery จะมีใน Android OS version 6 หรือที่ใหม่กว่า. ท่านสามารถตรวจสอบระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ได้บนหน้าจอทีวีโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้. ถ้าหากระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่มีต่ำ, แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่นั้นใหม่.

วิธีการตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Bluetooth settings ในกลุ่ม Network & Accessories.
 4. เลือกที่ Device list.
 5. เลือกที่รีโมทของท่าน. (เช่น: SONY TV RC MIC 001)

เกี่ยวกับตัวแสดงสถานะของ Battery
 • ตัวแสดงสถานะของ Battery เป็นตัวแสดงเพื่อเป็นแนวทางโดยประมาณ ไม่ได้เป็นการแสดงค่าที่แม่นยำ.
  ค่าของ Battery อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งที่ท่านตรวจสอบ.  
 • ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นั้น, ค่าที่ตัวรีโมทไม่ทำงานอาจจะแตกต่างกันไป.
  เช่น: รีโมทอาจจะไม่ทำงานกับระดับแบตเตอรี่ที่ 50% สำหรับแบตเตอรี่บางอัน, หรือ 40% สำหรับแบตเตอรี่อื่น.
 • ตัวแสดงสถานะของ Battery จะมีเฉพาะในรีโมท Bluetooth เช่น Touchpad remote และ Voice Remote.
 • ฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ เมื่อรีโมทไม่ทำงาน.