หมายเลข ID หัวข้อ : 00188477 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/11/2017

วิธีการลดการล่าช้าของอินพุท (input lag) สำหรับ HDR Game.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

เมื่อท่านเล่นวิดีโอเกม HDR และใช้อินพุท HDMI ในทีวีของท่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกอินพุท HDMI ที่ถูกต้องในทีวีของท่าน. จากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้านล่าง ขึ้นอยู่กับชนิดของทีวีที่ท่านมีอยู่.

สำหรับ Android TV:

หมายเหตุ: ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนนี้ ตรวจสอบให้มั่นใจว่า Android TV นั้นมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งไว้แล้ว.

ทำการปิด Motionflow ใน Android TV ของท่านดังต่อไปนี้.

 • ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Picture.
  3. เลือกที่ Advanced settings.
  4. ใน Motion, เลือกไปที่ Motionflow.
  5. เลือกที่ Off.

สำหรับ X67xxE_X69xE ซีรีย์ และ X70xxE_X72xE ซีรีย์:

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากท่านมีทีวีที่ไม่ใช่ Android TV (X67xxE_X69xE ซีรีย์ หรือ X70xxE_X72xE ซีรีย์).

 1. ตั้งค่า Scene Select ไปที่ HDR.
  1. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Scene Select.
  3. เลือกที่ HDR.
 2. ทำการปิด Motionflow.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Picture.
  4. เลือกที่ Motionflow.
  5. เลือกที่ Off.
 3. ตั้งค่า Scene Select ไปที่ Auto.
  1. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Scene Select.
  3. เลือกที่ Auto.