หมายเลข ID หัวข้อ : 00194232 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

ไม่สามารถส่งออกรูปภาพไปให้กับกล้องโดยใช้ PlayMemories Home ได้. / ภาพยนตร์หรือรูปภาพนิ่ง ที่ส่งออกไปไม่สามารถจะเล่นกลับได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

 • ฟังก์ชันส่งออกจะไม่มีใน PlayMemories Home (Mac).
 • ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ไม่รองรับการส่งออกไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB (ยกเว้น ฟอร์แมทที่เป็น AVCHD และ XAVC S). ไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB อาจจะทำการส่งออกไปได้โดยการคัดลอกแบบธรรมดาไปให้กับการ์ดหน่วยความจำ. อย่างไรก็ตาม, กล้องอาจจะไม่รองรับและเล่นกลับไฟล์วิดีโอนั้น.
 • ถ้าหากรูปภาพนั้นบันทึกไว้ด้วยอุปกรณ์ตัวอื่นที่นอกเหนือจากกล้องของท่าน:
  ฟอร์แมทสำหรับบันทึกภาพยนตร์ และขนาดของไฟล์ที่เล่นกลับได้ จะแตกต่างกันไปตามกล้อง. ภาพที่ส่งออกอาจจะไม่เล่นกลับได้อย่างถูกต้องในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากกล้องที่ใช้บันทึกไฟล์นั้น.
  ภาพที่ส่งออกไปให้กับกล้องเดียวกับที่ท่านใช้บันทึกภาพนั้น.
 • ถ้าหากภาพยนตร์ได้รับการแก้ไขโดยใช้ซอฟต์แวร์อื่นที่นอกเหนือจาก PlayMemories Home:
  ภาพยนตร์ต่าง ๆ นั้น อาจจะไม่เล่นกลับในกล้องนั้น. ท่านอาจจะไม่สามารถส่งออกได้เช่นกัน.
 • ภาพยนตร์ที่แก้ไขมา ในฟอร์แมท MP4 หรือ XAVC S อาจจะไม่สามารถเล่นกลับในกล้องนั้นได้ ถึงแม้ว่า จะสามารถส่งออกไปยังกล้องนั้นได้สำเร็จก็ตาม.
 • ถ้าหากท่านส่งออกไฟล์ XAVC S ไปให้กับกล้อง, ภาพธัมป์เนล อาจจะไม่แสดงในหน้าจอสำหรับเล่นกลับ.
คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง:
วิธีการส่งออกรูปภาพและวิดีโอโดยใช้ซอฟต์แวร์.