หมายเลข ID หัวข้อ : 00157900 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/04/2018

รองรับสำหรับ Wireless Stereo

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขอขอบคุณท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Wireless Audio.

หน้านี้จะช่วยให้ท่านดูความช่วยเหลือสำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Wireless Stereo, คำสั่งในวิธีการทำการเซ็ตอัพ, คำถามที่พบบ่อย, และ วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ.

Wireless Surround logo

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพ SongPal, โปรดตรวจสอบ ส่วน SongPal .