หมายเลข ID หัวข้อ : 00158574 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/09/2016

ฉันจะสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสำหรับลำโพงไร้สาย (Wireless Speakers) ของฉันได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอพ SongPal สามารถช่วยท่านให้ทำการวิเคราะห์การเชื่อมต่อของเครือข่ายระหว่างลำโพงไร้สายที่ใช้งานร่วมกันได้ และแอคเซสพอยต์ (ปกติก็คือเราท์เตอร์ของท่าน).

หมายเหตุ: กรุณาดูที่ Applicable Products and Categories สำหรับหัวข้อนี้ที่ด้านล่างของบทความเพื่อดูรายชื่อรุ่นที่รองรับฟีเจอร์นี้ได้.

ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อดูว่า มีปัญหาด้านการเชื่อมต่อหรือไม่, หรือตรวจสอบความแรงของการรับสัญญาณ Wi-Fi:

 1. เปิดแอพ SongPal และ ไปที่รายการอุปกรณ์ของท่าน.
 2. เลือกที่ Wireless Speaker ที่ท่านต้องการตรวจสอบรายละเอียดการเชื่อมต่อ.
 3. เลื่อนลงไปด้านล่างในเมนูและเลือกที่ Settings.

  Image

 4. ในเมนู Settings, เลือกที่:
  • Network Connection Diagnosis ถ้าท่านต้องการจะตรวจสอบปัญหาการเชื่อมต่อที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  • Wi-Fi Radio Wave Measurement เพื่อประเมินความแรงของการรับสัญญาณ Wi-Fi

  Image

 5. SongPal จะทำการเปิดการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องหรือความแรงของการรับสัญญาณสำหรับลำโพงของท่าน.

  Network Connection Diagnosis

  Wi-Fi Radio Wave Measurement

  Image Image

ถ้าหาก Network Connection Diagnosis แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาระหว่าง Wireless Speaker และแอคเซสพอยต์/เราท์เตอร์ของท่าน, ท่านจะได้พบกับคำแนะนำและชี้แนะ เพื่อช่วยท่านแก้ปัญหา.

ทำนองเดียวกัน คู่มือการแก้ปัญหา (Troubleshooting guide) จากการทดสอบ Wi-Fi Radio Wave Measurement ก็จะช่วยให้ท่านปรับปรุงการเชื่อมต่อของเครือข่ายสำหรับลำโพงของท่านได้, โดยจะตัดสินว่า การรับสัญญาณนั้นมีความแรงเพียงพอหรือไม่.