หมายเลข ID หัวข้อ : 00179101 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/07/2017

ฉันต้องการจะโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman โดยการลากและวางจาก iTunes สำหรับ Windows.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เปิดโฟลเดอร์ Music ในเครื่อง Walkman, จากนั้น ให้โอนถ่ายเพลงโดยการลากและวางจาก iTunes ไปให้กับเครื่อง Walkman ของท่าน.

หมายเหตุ: ท่านสามารถจะทำการลากและวาง ได้เฉพาะเพลงที่ได้รับการจัดการโดย iTunes เมื่อใช้เครื่อง Walkman ที่รองรับฟังก์ชั่น ลากและวางได้ เท่านั้น. (เครื่อง Walkman อาจจะรองรับได้ไม่ครบทุกฟังก์ชั่น.)

  1. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.
  2. เปิดโฟลเดอร์ MUSIC ของเครื่อง Walkman ขึ้นมา.
  3. เปิด iTunes ขึ้นมา.
  4. ลากและวางเพลงที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายจาก iTunes ไปให้กับโฟลเดอร์ MUSIC ของเครื่อง Walkman.
    iTunes สำหรับ windows

หมายเหตุ:

  • ไม่รองรับไฟล์ ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ (Digital Rights Management (DRM)).
  • คอนเทนท์ที่โอนถ่ายที่เกินขีดจำกัดของลำดับขั้นของโฟลเดอร์ของเครื่อง Walkman จะไม่สามารถเล่นได้. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลำดับขั้นของข้อมูล ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.
  • รายการเล่นของ iTunes ไม่สามารถจะถ่ายโอนได้.