หมายเลข ID หัวข้อ : 00159420 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/09/2016

วิธีการแทรกวันที่เมื่อทำการพิมพ์จากซอฟต์แวร์ PlayMemories Home สำหรับ Windows.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ PlayMemories Home เวอร์ชั่นล่าสุดเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

หมายเหตุ: 

 • เวอร์ชั่นของ Mac จะไม่รองรับฟังก์ชั่นนี้.
 • ถ้าหากท่านตั้งค่าให้ทำการพิมพ์วันที่ประทับไว้บนรูปภาพโดยที่มีการแทรกการประทับวันที่ไว้อยู่แล้ว, โปรดทราบว่า วันที่ประทับเข้าไปนั้นจะมีการแทรกเข้าไปซ้ำซ้อนกัน.

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการแทรกการประทับวันที่เมื่อทำการพิมพ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home:

 1. จากหน้าจอของ PlayMemories Home, ในส่วนของ Tools ให้คลิกที่ Print.

  Image

 2. คลิกที่ Standard Printing.

  Image

 3. เลือกรูปภาพที่ท่านต้องการจะพิมพ์, และจากนั้นให้ทำการลากและวางเข้าไปไว้ในบริเวณที่อยู่ทางด้านขวามือ.

  Image

 4. คลิกที่ Next.

  Image

 5. ใส่เครื่องหมายเข้าไปใน Print date taken.
  คลิกที่ Advanced Settings ... เพื่อระบุรูปแบบของวันที่ สีและตำแหน่ง.

  Image

 6. เมื่อท่านเสร็จการปรับตั้งจาก Advanced Settings..., คลิกที่ OK.
  วันที่ประทับจะแสดงขึ้นมาตามการปรับตั้งของท่านในรูปภาพในหน้าต่าง preview.

  Image

 7. คลิกที่ Print.

  Image

  รูปภาพที่เลือกไว้ทั้งหมดจะพิมพ์ออกมาพร้อมกับวันที่ประทับในรูปแบบ สีและตำแหน่ง เดียวกัน.

  Image

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและความช่วยเหลือในการใช้ซอฟต์แวร์ ให้เข้าไปดูที่ หน้าสนับสนุน PlayMemories Home.