หมายเลข ID หัวข้อ : 00178350 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/01/2018

ฉันจะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Sony ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านในภูมิภาคของท่าน.

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม
ประเทศไต้หวัน
ประเทศเกาหลีใต้

ข้อสำคัญ: การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ออนไลน์ จะไม่มีในทุกประเทศในเอเชีย.