หมายเลข ID หัวข้อ : 00194291 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

วิธีการใช้ คีย์บอร์ด Google Pinyin Input กับ YouTube

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:

 • ขั้นตอนด้านล่างจะใช้ได้กับ YouTube ที่เป็นเวอร์ชันก่อน 2.00.18 และใช้ไม่ได้กับเวอร์ชัน 2.00.18 และที่สูงกว่า.
 • ต่อไปนี้เป็นการแสดงให้ท่านเห็นถึงขั้นตอนการใช้คีย์บอร์ด Google Pinyin Input. เพื่อที่จะใช้คีย์บอร์ด Google Pinyin Input, ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าให้ Google Pinyin Input เป็นคีย์บอร์ดเริ่มต้น .

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใช้คีย์บอร์ด Google Pinyin Input กับ YouTube.


 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทเพื่อไปที่ Home menu. เลื่อนลงไปที่ชั้นวาง Apps และ เลือกที่ YouTube.

  หน้าเดสทอป

 2. เลือกปุ่มค้นหาที่อยู่ทางด้านบนซ้าย. คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี. คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะมี หน้าเดสทอป ตัวเลือก.

  หน้าเดสทอปหน้าเดสทอป

 3. สิ่งนี้จะทำให้ท่านป้อน Pin Yin เข้าไปได้. ตัวอักษรใด ๆ ที่ท่านป้อนเข้าไปในคีย์บอร์ดนี้จะใช้เป็น Pinyin และจะแปลไปเป็นตัวอักษรจีนที่เกี่ยวข้อง.

  หน้าเดสทอป


 4. ตัว หน้าเดสทอป จะทำให้ท่านป้อนข้อความภาษาอังกฤษและ หน้าเดสทอป จะทำให้ท่านสามารถป้อนอักษรพิเศษเข้าไปได้.