หมายเลข ID หัวข้อ : 00145973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

วิธีการดูรูปภาพใน 4K/HDR

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

4K (50p/60p):


ถ้าต้องการจะเล่นคอนเทนท์ในแบบ 4K, ให้เชื่อมต่อทีวี เข้ากับอุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ 4K.
ถ้าต้องการดูภาพ 4K ที่ 18Gbps*

 • ให้ใช้สาย Premium high speed HDMI ที่รองรับ 18 Gbps*.
 • เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับ ขั้วต่อ HDMI2 หรือ HDMI3 บนตัวทีวี.

  หมายเหตุ: สำหรับเครื่องรุ่นที่ผลิตในปี 2559 หรือก่อนหน้านั้น, อาจจะเป็นไปได้ที่จะดูภาพจากขั้วต่อ HDMI อันอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น.

 • ตั้งให้ HDMI signal format เป็น Enhanced format.
  1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ External Inputs ในกลุ่มของ TV.
  4. เลือกที่ HDMI signal format และตั้งค่าเป็น Enhanced format.

*4K (50, 60 Hz) ของ YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0 / 10bit, RGB, ฯลฯ.

HDR (ช่วงไดนามิกสูง)

หมายเหตุ:

 • เครื่องรุ่น 4K (ยกเว้น S80xxC ซีรีย์, X83xxC ซีรีย์ และ X80xxC_X81xxC ซีรีย์):
  รองรับ HDR ได้.
 • เครื่องรุ่น 2K :
  • เกม HDR ของ PS4 ทั้งหมดผ่านทาง HDMI.
  • วิดีโอ HDR ของแอปพลิเคชัน built-in Netflix และ YouTube.
 • ถ้าต้องการตรวจเช็คดูว่าทีวีของท่านรองรับ HDR หรือไม่, ให้อ้างอิงกับ BRAVIA TV ของฉันใช้งานร่วมกับ HDR ได้หรือไม่?

ถ้าต้องการเล่นคอนเทนท์ใน HDR, ให้เชื่อมต่อทีวีเข้ากับอุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ HDR.
ตั้งให้ HDMI signal format เป็น Enhanced format.

 1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ External Inputs ในกลุ่มของ TV.
 4. เลือกที่ HDMI signal format และตั้งค่าเป็น Enhanced format.

  หมายเหตุ: สำหรับเครื่องรุ่นที่ผลิตในปี 2559 หรือ หลังจากนั้น การเล่นกลับอาจจะเป็นไปได้ แม้ว่า จะตั้งค่า HDMI signal format ไปเป็น Standard format.