หมายเลข ID หัวข้อ : 00136392 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/08/2017

วิธีการตั้งหรือยกเลิกรหัส PIN สำหรับ Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถทำการตั้งค่ารหัส PIN เพื่อใช้งาน. วิธีการตั้งค่า/รีเซ็ตค่ารหัส PIN จะแตกต่างกันไปในแต่ละฟีเจอร์.

Parental lock (Broadcast)

การตั้งค่า parental lock สำหรับการส่งกระจายสัญญาณ.

การตั้งค่า Parental lock (Broadcast), กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:

 1. กดปุ่ม HOME บนรีโมท.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Parental lock (Broadcast) ในกลุ่ม Personal.
 4. เลือกที่ PIN Code.
 5. ต้องการเป็นรหัส 4 หลัก.

ถ้าหากท่านลืมรหัส PIN ของท่าน ให้ป้อนรหัส PIN หลักสำหรับทีวีของท่านเข้าไป.

Parental lock (Streaming channels)

ตั้งค่าการปรับตั้งของ parental lock สำหรับช่องสัญญาณการสตรีมมิ่ง จะมีให้ใช้งานได้ เมื่อทีวีเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และ เปิดแอพพิเศษที่ติดตั้งไว้เท่านั้น.

ตั้งค่าการปรับตั้งของ Parental lock (Streaming channels), กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Parental lock (Streaming channels) ในกลุ่ม Personal.
 4. ต้องการเป็นรหัส 4 หลัก.

ถ้าหากท่านลืมรหัส PIN กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อดำเนินการ Clear data:
 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Apps ในกลุ่ม TV.
 4. เลือกที่ Live Channels.
 5. เลือกที่ Clear data.
 6. เลือกที่ OK.

Restricted Profile

เป็นการจำกัดการเข้าถึงแอพและคอนเทนท์อื่น ๆ.

ถ้าต้องการตั้งค่า Restricted Profile, กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:

 • ถ้าหากเป็นการตั้งค่า PIN ที่เป็นอันแรกของท่าน
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Security & restrictions ในกลุ่ม Personal.
  4. เลือกที่ Restricted profile.
  5. เลือกที่ Settings.
  6. ตั้งค่า PIN ใหม่.
  7. ป้อน PIN ใหม่อีกครั้ง.
  8. ถ้าหากมีแอพพลิเคชั่นที่ท่านต้องการตั้งค่าให้ได้รับการยกเว้น, ให้ทำการเลือกที่แอพพลิเคชั่นนั้นและตั้งค่าให้เป็น Allowed.
  9. กดที่ปุ่ม BACK เพื่อกลับไปที่จุดก่อนหน้านี้ และ เลือกที่ Enter restricted profile.
   
 • ถ้าหากท่านตั้งค่า PIN ไว้เรียบร้อย
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Security & restrictions ในกลุ่ม Personal.
  4. เลือกที่ Restricted profile.
  5. เลือกที่ Enter restricted profile.

รหัส PIN ของท่านจะต้องใช้เพื่อดำเนินการต่อไปนี้.

 • ออกจากโหมด Restricted profile
 • ลบข้อมูลจากโปรไฟล์ของท่านในระหว่างที่ไม่ได้อยู่ในโหมด Restricted profile

ถ้าหากท่านลืมรหัส PIN ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้.

 • เมื่อออกจากโหมด Restricted profile

  กรุณาติดต่อ Sony Customer Support.

 • เมื่อทำการลบข้อมูลออกจากโปรไฟล์ของท่านในระหว่างที่ไม่ได้อยู่ในโหมด Restricted profile

  ดำเนินการรีเซ็ตข้อมูลโรงงาน.

  ถ้าต้องการดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าการปรับตั้งมาจากโรงงานสำหรับ Android TV, ให้อ้างอิงกับ:
  วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน