หมายเลข ID หัวข้อ : 00151785 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

วิธีการตรวจสอบว่า มีการลงทะเบียนแว่นตา 3D ไว้กับทีวีอยู่หรือไม่.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อที่จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การรับชมของท่านให้ทำดังต่อไปนี้:

เมื่อแว่นตา 3D ได้จับคู่กับ Android TV, หลอดไฟแสดงการชาร์จ (สีเขียว) บนแว่นตาจะติดสว่างนาน 3 วินาที.
นอกจากนี้, เมื่อดูวิดีโอ 3D, หลอดไฟจะมีการปิดเปิดสลับกันทุก 3 วินาที. และท่านสามารถดูภาพ 3 มิติที่กำลังเล่น