หมายเลข ID หัวข้อ : 00157817 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/09/2016

ฉันสามารถเปลี่ยนระดับวอลลุ่มของกลุ่มอุปกรณ์ของฉันเป็นรายตัวได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถูกต้อง, ท่านสามารถจะปรับระดับวอลลุ่มกลุ่มอุปกรณ์ของท่านพร้อมกันหรือแยกเป็นรายตัวได้.

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับระดับวอลลุ่มของอุปกรณ์ทีละอย่าง:

  1. หลังจากการสร้างกลุ่ม, เมื่อทำการเล่นคอนเทนท์ให้เลือกปุ่ม volume เพื่อทำการปรับระดับวอลลุ่มของลำโพงแต่ละตัว

    Volume button
  2. หน้าจอด้านล่างจะป็อบอัพขึ้นมา, จะอนุญาตให้ท่านปรับระดับวอลลุ่มของอุปกรณ์ในกลุ่มของท่านทีละอย่าง.

    Devices volumes