หมายเลข ID หัวข้อ : 00157830 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/10/2017

วิธีการสร้างกลุ่ม SongPal Link (multi-room) ของอุปกรณ์ออดิโอต่าง ๆ โดยใช้ Sony Music Center (SongPal)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟีเจอร์ Wireless Multi-room ของแอป Sony Music Center (SongPal) ท่านจะต้องสร้างกลุ่มของอุปกรณ์ออดิโอขึ้นมาก่อน. ท่านสามารถทำการเล่นคอนเทนท์ออดิโอเดียวกันในอุปกรณ์ลำโพงแต่ละตัวในกลุ่มของท่านพร้อมกันได้.

สำคัญ:

 • ตรวจสอบดูเว็บไซต์ด้านล่างเพื่อดูอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้.
  http://songpal.sony.net/en_ww/device.html
 • กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้ตรวจเช็คดูการอัปเดตที่เป็นไปได้ที่มีให้สำหรับ แอป Sony Music Center (SongPal) และ สำหรับอุปกรณ์ออดิโอของท่านก่อนที่จะใช้ Multi-room
 • เพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์ Wireless Multi-room นี้กับอุปกรณ์ออดิโอของท่าน, เครื่องนั้น จะต้องได้รับการเชื่อมต่อก่อน ผ่านทาง Wi-Fi, กับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่าน. Wireless Multi-room ไม่รองรับเมื่อใช้ Bluetooth

 

Multi-room logo

 

ถ้าต้องการใช้ ฟีเจอร์ Wireless Multi-room ของแอป Sony Music Center (SongPal), ก่อนอื่นท่านจะต้องสร้างกลุ่มของอุปกรณ์ออดิโอขึ้นมา อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม. ท่านจะสามารถเล่นคอนเทนท์ออดิโอเดียวกันในแต่ละลำโพงในกลุ่มของท่านได้พร้อมกัน.

การสร้างกลุ่มของ Wireless Multi-room ของอุปกรณ์ออดิโอ เป็นเรื่องที่ง่ายมาก - ตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ที่ท่านต้องการใช้สำหรับกลุ่มนั้นเชื่อมต่ออยู่กับ same network กับ อุปกรณ์มือถือที่กำลังใช้งานแอป Sony Music Center (SongPal) อยู่ และทำตามขั้นตอนง่ายเหล่านี้:

 1. เลือกลำโพง.

  Image

 2. แตะที่ Group with other speakers.

  Image

 3. แตะที่ Wireless Multi-room.

  Wireless Mukti-room

 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ท่านต้องการเพิ่มลงในกลุ่ม.

  Add advise

 5. ยืนยันโดยการเลือกที่ OK, และให้ชื่อกลุ่ม.

  Create group

 6. สร้างกลุ่ม.

  Group

   

ถ้าต้องการจะเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ออดิโอกับกลุ่มของท่านภายหลัง, ให้เลือกที่ Edit Group และ เลือก/ ไม่เลือก อุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเพิ่มหรือลบ.

ที่เหลือที่ท่านจะต้องทำก็คือเลือก แหล่งที่มาของคอนเทนท์ เพลง/ออดิโอ แล้วก็เพลิดเพลินกับกลุ่ม Wireless Multi-room ใหม่ของท่านได้แล้ว.