หมายเลข ID หัวข้อ : 00157822 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/09/2016

มีลำโพงและอุปกรณ์ออดิโอใดบ้างที่ทำงานร่วมกับ Multi-room ได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559, ลำโพง, sound bars, AV Receivers และอื่น ๆ ของ Sony ต่อไปนี้ จะสามารถใช้งานร่วมกันได้กับฟีเจอร์ Multi-room ของแอพ SongPal:

Wireless Speakers

Sound Bars

TV Base Speaker

AV Receivers

Micro Hi-Fi Systems

SRS-X99
SRS-X88
SRS-X77

HT-ST9
HT-NT3
HT-RT5

HT-XT3

STR-DN860
STR-DN1060 

CMT-SX7
CMT-SX7B 

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะเพิ่มความสามารถ ในการใช้งาน Multi-room ให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้.

สำคัญ: เพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์ Multi-room นี้กับอุปกรณ์ออดิโอของท่าน, อุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องได้รับการอัพเดตให้มีเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีให้. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ตรวจสอบการอัพเดตที่มีให้เรียบร้อย ก่อนที่จะลองใช้ Multi-room.