หมายเลข ID หัวข้อ : 00140397 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

วิธีการเข้าและใช้ Internet browser (Opera Browser) ใน Android TV.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ:


เกี่ยวกับเบราว์เซอร์ Opera TV

ภาพรวม

วิธีการเปิดและใช้งาน

วิดีโอช่วยสอน

ท่านสามารถตรวจสอบคำสั่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้ในวิดีโอต่อไปนี้.

เนื้อหาที่น่าสนใจวิดีโอนี้:

 • 00:36 - 1. การเปิดเบราว์เซอร์ Opera TV
 • 01:23 - 2. การเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์และการเลือกรายการที่ต้องการ
 • 02:49 - 3. การเลื่อนหน้าจอ
 • 03:20 - 4. การป้อนข้อความเข้าไป
 • 03:57 - 5. การค้นหาคำหลัก / การป้อนที่อยู่ URL
 • 04:55 - 6. การออกจากเบราว์เซอร์ Opera TV

หมายเหตุ:

 • สำหรับ LCD TV รุ่นอื่น ๆ (รุ่นที่ไม่ใช่ Android), ให้อ้างอิงกับ วิธีการเข้าและใช้งาน Internet browser ของทีวี
 • ถ้าหากท่านหา Internet Browser ไม่พบ, ให้อ้างอิงกับ ฉันไม่สามารถหาแอพเว็บเบราว์เซอร์ใน Android TV ของฉันได้.
 • หน้าบางหน้า เช่น เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ต้องมีปลั๊กอิน (Flash Player, ฯลฯ.) ด้วย จะไม่สามารถดูได้.

หน้าจอการดูหน้าเว็บ และ แถบเมนู

browsing screen

[A]: แถบเมนู
[B]: หน้าจอการดูเว็บ

การแสดงแถบเมนู
กดที่ปุ่ม menu button ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ เพื่อขยายพื้นที่เมนูออกมา.

หมายเหตุ: ถ้าหากแถบเมนูไม่แสดงออกมา (ซ่อนตัวโดยอัตโนมัติ), ให้เลื่อนหน้านั้นไปที่ส่วนบน, จากนั้นให้ขยับเคอร์เซอร์ไปในทิศทางด้านบนขึ้นไปอีก. แถบเมนูจะแสดงขึ้นมา.

display menu bar

ภาพแสดงแถบเมนู

menu bar

 

[A] History: ท่านสามารถจัดการกับประวัติการเข้าดูได้
[B] Tabs: ท่านสามารถเพิ่มแทปใหม่ได้
[C] Bookmarks: ท่านสามารถจัดการกับ Bookmarks ได้
[D] Back: กลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้
[E] Forward: เลื่อนไปที่หน้าถัดไป
[F] Reload: โหลดหน้านั้นขึ้นมาใหม่
[G] Address bar: ท่านสามารถใส่คำหลักในการค้นหาหรือที่อยู่ URL
[H] ปุ่ม menu button: ขยายพื้นที่เมนู
[I] ปุ่ม speed dial: เปิดเมนู Speed Dial
[J] ปุ่ม Opera button: เปิดหน้าต่างสำหรับการปรับตั้งอื่น ๆ


วิธีการใช้ IR Remote Control / Touchpad Remote Control

ท่านสามารถดูอินเตอร์เน็ตได้โดยใช้ IR Remote Control / Touchpad Remote Control ที่จัดมาให้ (สำหรับรุ่น 2015).
หมายเหตุ: ตัว Touchpad Remote Control ที่จะมีมาพร้อมกับทีวีนั้นหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ ของท่าน. ตัว Touchpad Remote Control ที่เป็นอุปกรณ์เสริมก็สามารถหาซื้อเองได้เช่นกัน.

 • สำหรับ IR Remote Control
  ใช้ปุ่ม up, down, left และ right เพื่อทำการโฟกัสหัวข้อที่ต้องการ. กดตรงกลางของปุ่ม Enter เพื่อเลือกรายการที่กำลังโฟกัสอยู่นั้น. ถ้าต้องการเลื่อน, ให้กดค้างที่ปุ่ม up, down, left และ right เพื่อไปยังทิศทางที่ต้องการ.

  IR remote
 • สำหรับ Touchpad Remote Control (สำหรับรุ่น 2015 / ตัวเสริม)
  ให้เลื่อนนิ้วของท่านไปบนทัชแพด เพื่อไฮไลท์รายการนั้น. กดที่ทัชแพดไว้ จนกระทั่ง มีการคลิกเพื่อเลือกรายการน้ัน.

  touchpad remote

  ถ้าต้องการเลื่อน, ให้ปัดลง/ขึ้น (หรือ เคาะ) ทางด้านข้างด้านขวาของทัชแพด.

  scroll by touchpad remote

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการจะจับคู่ Touchpad Remote กับทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับ Touchpad Remote Control ไม่ทำงาน เมื่อฉันใช้งานเป็นครั้งแรก. จะมีแต่วิดีโอแสดงภาพเคลื่อนไหวสำหรับการเล่น Touchpad Remote Control เล่นซ้ำไปมา.


การเปิดและออกจากเบราว์เซอร์ Opera TV

การเปิดเบราว์เซอร์

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
 2. เลือกที่ Internet Browser ในกลุ่ม Apps.
  home menu

การออกจากเบราว์เซอร์

 1. ขยับเคอร์เซอร์ไปที่แถบเมนู และโฟกัสไปที่ปุ่มนั้น.
  หมายเหตุ: ถ้าหากแถบเมนูไม่แสดงออกมา (ซ่อนไว้โดยอัตโนมัติ), ให้เลื่อนหน้านั้นไปยังส่วนบน จากนั้น ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ให้ขึ้นไปในทิศทางด้านบนมากขึ้นไปอีก. แถบเมนูจะแสดงขึ้นมา.
 2. กดที่ปุ่ม Enter บนรีโมท. (ถ้าหากท่านใช้ Touchpad remote, ให้กดที่ทัชแพดนั้นจนมีการคลิก.)
 3. เลือกที่ Exit Opera TV Browser.
 4. เลือกที่ OK ในหน้าต่างต่อไปนี้.
  exit 

การป้อนข้อความ / การค้นหา / การป้อนที่อยู่ URL

browsing screen

[A]: แถบเมนู
[B]: บริเวณที่ป้อนข้อความเข้าไปได้
[C]: แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
[D]: ปุ่ม GO

หมายเหตุ: ถ้าต้องการจะปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอนี้ ให้กดที่ปุ่ม BACK บนรีโมท.

 • การป้อนข้อความเข้าไป
  ท่านสามารถใส่ข้อความเข้าไปได้โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ. ทำตามขั้นตอนเพื่อแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอขึ้นมา.

  1. ขยับเคอร์เซอร์ไปยังบริเวณที่ป้อนข้อมูลได้ เช่น กรอบข้อความ.
  2. เลือกที่ปุ่ม Enter บนรีโมท (หรือ กดที่ touchpad remote จนมีการคลิก).
 • การค้นหา / การป้อนที่อยู่ URL
  ท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ใด ๆ ได้โดยการค้นหาคำหลัก หรือป้อนที่อยู่ URL เข้าไปโดยตรงในแถบที่อยู่.

  1. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่แถบเมนู และโฟกัสไปที่แถบที่อยู่.
   หมายเหตุ: ถ้าหากแถบเมนูไม่แสดงออกมา (ซ่อนตัวอัตโนมัติ), ให้เลื่อนหน้านั้นขึ้นไปยังส่วนบน, จากนั้น ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปในทิศทางด้านบนมากขึ้นไปอีก. แถบเมนูจะแสดงขึ้นมา.
  2. กดที่ปุ่ม Enter (หรือ กดที่ touchpad remote จนกระทั่งมีการคลิก) ในขณะที่โฟกัสในแถบที่อยู่ไว้.
  3. เมื่อแป้นพิมพ์บนหน้าจอแสดงขึ้นมา, ให้ป้อนรายการที่ต้องการค้นหาหรือที่อยู่ของเว็บเข้าไป และเลือกที่ GO.

ถ้าต้องการจะใช้งานทีวีโดยการค้นหาด้วยเสียง(Voice search) (เฉพาะ รีโมทที่มีปุ่ม voiceเท่านั้น)
สำหรับรีโมทที่มีปุ่มนี้, ให้กดที่ปุ่มนี้และพูดเข้าไปที่ไมโครโฟนที่อยู่ในรีโมทนั้น. สำหรับฟังก์ชั่น Voice Search ให้อ้างอิงกับ ฉันจะใช้งานฟังก์ชั่น การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) ได้อย่างไร?


การใช้ฟังก์ชั่น History / Tabs / Bookmarks

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นของ History, Tabs, และ Bookmarks ได้.
ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่แถบเมนูและกดที่ปุ่ม mune button ทำการขยายบริเวณเมนูออกมา.
หมายเหตุ: ถ้าหากแถบเมนูไม่แสดงออกมา (ซ่อนตัวโดยอัตโนมัติ), ให้เลื่อนหน้านั้นไปยังส่วนด้านบน, จากนั้น ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปในทิศทางด้านบนมากขึ้น. แถบเมนูจะแสดงขึ้นมา.

 • การจัดการกับประวัติการเข้าดูเว็บ
  ท่านสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บได้จากประวัติของการเข้าดูครั้งก่อนได้. นอกจากนี้ ท่านยังสามารถลบประวัตินั้นได้ด้วย.

  History

  [A]: ประวัติการเข้าดูเว็บ
  [B]: การล้างประวัติการเข้าดูเว็บ

  หมายเหตุ:

  • ฟังก์ชั่นการล้างประวัติจะทำการลบประวัติการเข้าดูเว็บทั้งหมด. ไม่สามารถจะลบประวัติเป็นรายการ ๆ ได้.
  • ท่านสามารถลบประวัติการเข้าดูเว็บได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้.
   1. โฟกัสและเลือกที่ปุ่ม Opera buttonในแถบเมนู.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Clear History.
 • การใช้ฟังก์ชั่น Tabs
  ท่านสามารถดูอินเตอร์เน็ตได้โดยการสลับไปมาในหลาย ๆ แทป.

  History

  [A]: Tabs
  [B]: New Tab
  [C]: การปิด Tab ปัจจุบัน

 • การจัดการกับ Bookmarks
  ท่านสามารถลบประวัติการเข้าดูเว็บได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  History

  [A]: รายการ Bookmarks
  [B]: การแก้ไข Bookmarks
  [C]: การเพิ่ม Bookmarks

  การแก้ไข Bookmarks
  ท่านสามารถทำการจัดเรียงรายการของ Bookmarks หรือ ลบ Bookmarks ที่ไม่ต้องการออกได้.

  การลงทะเบียน Bookmarks

  1. โหลดหน้าที่ท่านต้องการจะขึ้นทะเบียนไว้กับ Bookmarks ของท่านขึ้นมา.
  2. ขยับเคอร์เซอร์ไปที่แถบเมนู และ กดที่ปุ่ม menu buttonเพื่อขยายบริเวณเมนูออกมา.
   หมายเหตุ: ถ้าหากแถบเมนูไม่แสดงออกมา (ซ่อนตัวโดยอัตโนมัติ), ให้เลื่อนหน้านั้นไปที่ส่วนบน, จากนั้น ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปในทิศทางที่ขึ้นบนมากขึ้นไปอีก. แถบเมนูจะแสดงออกมา.
  3. เลือกที่ [C] Add to Bookmarks.
  4. เลือกที่ OK เมื่อหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมา.
   add bookmarks 

การใช้ฟังก์ชั่น Speed Dial แทนการตั้งค่า Home page

เบราว์เซอร์ Opera TV ไม่มีการตั้งค่าให้กับ Home page. ตัว Speed Dial นี้สามารถจะใช้เป็นฟังก์ชั่นแทนได้. สำหรับฟังก์ชั่น Speed Dial, อ้างถึง ฉันสามารถจะตั้งค่าหน้าเว็บให้เป็นหน้าแรกของ Opera Internet Browser ได้หรือไม่?


การขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้น

ท่านสามารถปรับขนาดของหน้าจอไปเป็นขนาดที่ท่านต้องการได้.

 1. ขยับเคอร์เซอร์ไปที่แถบเมนู และ เลือกที่ปุ่ม Opera button.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกขนาดการขยายที่ท่านต้องการ.